Plakat dotyczący Strefy Czystego Transportu w Warszawie
Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Od 1 lipca 2024 r. w Warszawie zacznie działać pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu. Obejmie większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic.

Na tym obszarze ograniczony zostanie wjazd pojazdów emitujących najwięcej trujących spalin. Dzięki temu w mieście spadnie ilość zanieczyszczeń powietrza i poprawi się stan zdrowia jego mieszkańców.

Ograniczony zostanie wjazd pojazdów z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starszych niż 27 lat lub niespełniających normy Euro 2 oraz pojazdów z silnikiem Diesla (w tym LPG) starszych niż 19 lat lub niespełniających normy EURO 4.

Przez pierwsze 3,5 roku zwolnieni z nich będą mieszkańcy stolicy rozliczający w niej podatki. Wymogi będą więc dotyczyły tylko 3 proc. pojazdów w Warszawie.

Seniorzy (ukończone 70 lat do 31 grudnia 2023 r.) i osoby z niepełnosprawnością (posiadacze europejskiej karty parkingowej) będą zwolnieni bezterminowo, co potwierdzi specjalna nalepka. Takie osoby nie muszą jednocześnie być mieszkańcami Warszawy i rozliczać w niej podatków.

Szczegółowe informacje na temat Strefy Czystego Transportu oraz możliwości uzyskania nalepek można znaleźć na stronach https://transport.um.warszawa.pl/SCT i www.warszawa19115.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 19 115.

Łącznie SCT obejmie obszar 37 km kw., czyli 7 proc. powierzchni stolicy. Ulice graniczne będą znajdowały się poza strefą czystego transportu.