Sołtysi z całej Polski w Piasecznie

1086


Burmistrz zaprasza na kolejną debatę w ramach przygotowywanej Strategii Gminy Piaseczno do roku 2040, której tematem będzie zdrowie i kondycja. Film uzupełniony zostanie o transkrypcję.

W Dniu Sołtysa w naszym mieście spotkali się sołtysi z całej Polski. 11 marca 2023 r. w Bibliotece Publicznej w Piasecznie została zorganizowana konferencja naukowa „Sołtys na zagrodzie, czyli co komu wolno w sołectwie. Prawne aspekty funkcjonowania jednostek pomocniczych”.

Piaseczyńska konferencja była już szóstym ogólnopolskim spotkaniem sołtysów. Na zaproszenie Stowarzyszenia Sołtysów Mazowsza, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz gminy Piaseczno do Biblioteki Publicznej w Piasecznie przyjechało 150 sołtysów z całej Polski. Zorganizowana w Dniu Sołtysa konferencja stała się okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu, a także do wymiany doświadczeń. Zaproponowana przez organizatorów tematyka dotyczyła aspektów prawnych funkcjonowania sołectw w gminach, gospodarowania środkami budżetowymi, konstruowania statutów oraz zachęcania lokalnej społeczności do aktywności.