Zamówienie spr.114/2021

1660

Zamówienie na Dowożenie uczniów, wraz z zapewnieniem opieki do Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym oraz dowożenie uczniów do GOSIR w Piasecznie

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/26dea5ae-6cd5-4273-a961-0dde8618d83c

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : spr.114/2021