Sprostowanie dot. harmonogramów odbioru odpadów na 2017 rok

2616

Gmina Piaseczno uprzejmie informuje, że w harmonogramie wywozu odpadów z sektora III obsługiwanego przez firmę PPHU LEKARO, Rejony: I – VIII (dla zabudowy jednorodzinnej), nastąpiła pomyłka pisarska w terminach odbioru choinek w miesiącu styczniu 2017 roku.

Prawidłowe daty odbioru w/w odpadów w poszczególnych Rejonach są następujące:

Rejon I
10.01

Rejon II
10.01

Rejon III
11.01

Rejon IV
11.01

Rejon V
12.01

Rejon V
12.01

Rejon VII
14.01

Rejon VIII
14.01

 
Jednocześnie Gmina informuje, że w dostarczonych harmonogramach dla miejscowości Henryków Urocze obsługiwanej przez firmę PUK SITA Piaseczno Sp. z o.o., nastąpiła pomyłka w nazewnictwie dnia tygodnia, w którym będzie odbierane szkło. Prawidłową nazwą będzie piątek. Podane daty odbioru są prawidłowe
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Sprostowanie dot. harmonogramów odbioru odpadów na 2017 rok