Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piaseczno

1064

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Piaseczno na okres 3 lat na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 39.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piaseczno WA.RZT.70.50.2021/10

UWAGA! Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią Art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nomenklaturze WA.RZT.70.50.2021/10, ceny oraz wysokość stawek opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piaseczno na okres 3 lat przedstawią się następująco: taryfa PWiK Piaseczno na lata 2021-2024 (.pdf, 977 KB)

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piaseczno