Gwałtowne wzrosty stanów wody – ostrzeżenie hydrologiczne nr 59

310

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie prognozuje gwałtowne wzrosty stanów wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ważność: od godz. 08:00 dnia 13.07.2021 do godz. 08:00 dnia 14.07.2021 r.
Obszar: Województwo mazowieckie.

Telefony interwencyjne na terenie gminy Piaseczno:
– 986 lub 22 750 21 60 – Straż Miejska
– 22 70 17 501 – Dyspozytor Gminny

Gwałtowne wzrosty stanów wody – ostrzeżenie hydrologiczne nr 59