Ulica Pod Bateriami zyska nową jakość. Na zdjęciu ul. Pod Bateriami.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Gmina Piaseczno przekazała powiatowi piaseczyńskiemu łącznie 8,2 mln zł na przebudowę ciągu ulic Pod Bateriami i Polskiego Państwa Podziemnego.

Powiat piaseczyński na początku 2021 r. przejął fragment dawnej drogi wojewódzkiej 722, aby przyspieszyć realizację oczekiwanej przez mieszkańców od wielu lat inwestycji polegającej na gruntownej przebudowie drogi. Od początku samorząd gminy deklarował współpracę i współfinansowanie tego zadania. Powiat piaseczyński przygotował projekt kompleksowej przebudowy drogi na odcinku od ronda w Gołkowie aż do skrzyżowania z al. Kasztanów. W wyniku ogłoszonych na kolejne odcinki przetargów okazało się, że kwota przeznaczona na realizację zadania jest niewystarczająca. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zgodzili się na przekazanie dodatkowej kwoty 1,6 mln zł, co pozwoli powiatowi piaseczyńskiemu na rozstrzygnięcie przetargów i rozpoczęcie przebudowy.

Budujemy ścieżkę rowerową

Gmina Piaseczno od lutego 2022 r. w porozumieniu z powiatem piaseczyńskim realizuje też budowę ścieżki rowerowej po południowej stronie drogi.
– To kolejny odcinek drogi dla rowerów w ramach rozwijania sieci infrastruktury rowerowej realizowanej w Piasecznie. Cieszy również to, że na realizację udało się jeszcze uzyskać dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – podkreśla wiceburmistrz Robert Widz.

Rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pod Bateriami. Na zdjęciu prace budowlane i korek na ulicy.
foto: Marcin Borkowski

Ścieżka powinna być gotowa do końca kwietnia. – Przerwa w pracach wynika z wymagań technologicznych, przy kładzeniu masy bitumicznej musi być odpowiednia temperatura, również w nocy – wyjaśnia wiceburmistrz. Ścieżka o szerokości dwóch metrów będzie oddzielona od jezdni pasem zieleni. Koszt inwestycji wyniesie 522 750 zł.

W planach przebudowa aż do ul. Gerbera

– Budowa przez gminę Piaseczno drogi dla rowerów to pierwszy etap prac związanych z przebudową tej ważnej dla mieszkańców drogi. Dzięki zawartemu z powiatem piaseczyńskim porozumieniu i przeznaczeniu przez Radę Miejską łącznie 8,2 mln zł na realizację modernizacji ciągu ulic Pod Bateriami i Polskiego Państwa Podziemnego, od ronda w Gołkowie aż do al. Kasztanów, jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa drogi – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Ulica Pod Bateriami zyska nową jakość
Na skrzyżowaniu z ul. Dworską powstanie rondo / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Zadanie podzielone jest na trzy odcinki: od ronda w Gołkowie do ul. Zagłoby, od ul. Zagłoby do ul. 11 Listopada (wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Dworską) oraz od ul. 11 Listopada do al. Kasztanów (wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Redutową, al. Pokoju i ul. Graniczną).

Ulica Pod Bateriami zyska nową jakość. Na zdjęciu ul. Pod Bateriami i samochody.
Skrzyżowanie z ulicami Graniczną, al. Pokoju i Redutową również zyska rondo / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

W ramach inwestycji droga zyska nie tylko nową nawierzchnię, ale także odwodnienie, chodnik po północnej stronie ul. Pod Bateriami oraz przejścia dla pieszych.
– Równolegle gmina będzie projektowała skrzyżowanie ulic Lipowej z Redutową i Kopernika – dodaje burmistrz Daniel Putkiewicz. – Zajmujemy się również projektowaniem dalszego odcinka drogi, aż do ul. Gerbera.

 

Powiązane tematycznie: