Wzrost stanu wody na Jeziorce – ostrzeżenie hydrologiczne nr O:110

329

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie ostrzega, że w związku z dalszym spływem wód opadowych i z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach Pilicy i Jeziorki przewiduje się wzrosty stanu wody. W Białobrzegach na Pilicy, w Odrzywole na Drzewiczce oraz w Piasecznie na Jeziorce prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 31.08.2021 do godz. 09:00 dnia 01.09.2021 r.

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Jeziorce - ostrzeżenie hydrologiczne nr O:110