Wpływ aktywności sportowej na spożycie używek wśród dzieci i młodzieży szkolnej

1631

Na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA przeprowadził badanie społeczne pod nazwą „Wpływ aktywności sportowej na spożycie używek wśród dziecii młodzieży szkolnej z terenu miasta i gminy Piaseczno.”

1 lutego 2018 r. o godz. 15.00 zapraszamy na prezentację wniosków z badań. Spotkanie podsumowujące, odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Badanie, którego celem była ocena wpływu aktywności sportowej na spożycie używek wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzone zostało na dzieciach szkolnych, dzieciach uprawiających sport w klubach, rodzicach/opiekunach prawnych, trenerach, nauczycielach i pedagogach. Jako narzędzia służącego do zebrania danych użyto anonimowej ankiety, odpowiednio dobranej do każdej grupy respondentów.

Wyniki badań pozwolą na zbudowanie i modelowanie skutecznej strategii polityki społecznej Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

 

Wyniki badań przedstawi Pan Rafał Lange – doktor socjologii, adiunkt w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, Kierownik Działu Badań Ośrodka Sondaży Społecznych OPINIA, realizator badań społecznych w Polsce i za granicą dla m.in. Council of Europe, Głównego Urzędu Statystycznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, YMCA – Związku Chrześcijańskiej Młodzieży, Rzecznika Praw Dziecka, British Council.