Gminne spółki inwestują

1777

Spółki komunalne, których właścicielem jest gmina Piaseczno, planują przeznaczyć w 2018 roku około 47 mln zł na zadania inwestycyjne i remontowe.

– Wydatki ponoszone przez gminne spółki w celu rozwoju infrastruktury należy również traktować jako wkład samorządu w poprawę jakości życia mieszkańców. Uzupełniają one działania gminy w wyznaczonych, specjalistycznych dziedzinach – mówi burmistrz Zdzisław Lis.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka wodna planuje wydać na inwestycje 37 mln zł. Do końca roku będą kontynuowane i zostaną zakończone prace przy budowie stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie oraz rozbudowie stacji uzdatniania wody w Bobrowcu – czyli inwestycje, które realizowane są przy udziale środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozbudowa dwóch kolejnych stacji uzdatniania wody – w Złotokłosie i Wólce Kozodawskiej – będzie możliwa w przypadku pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.

PWiK ma w planach budowę:
– I etapu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Chojnowie i Orzeszynie,
– III etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie,
– sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Pod Bateriami i Gołkowskiej oraz w przyległych ulicach od strony południowej w Gołkowie,
– odwodnienia ciągu ulic: Jałowcowa, Akacjowa, Jodłowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym,
– kanalizacji deszczowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ulicach Geodetów i Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu.
Opracowywana jest także dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pęcherach, Grochowej i Bogatkach. Termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę określono na grudzień 2019 roku.
Ogłaszany jest też przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Henrykowie Uroczu, Szczakach i Wólce Prackiej. Planowany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę przewidziany jest na grudzień 2020 roku.

Spółka planuje również zakup nowego dwufunkcyjnego samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej z odzyskiem wody.
W 2018 roku przewidziane sa też bieżące remonty obiektów, na które przewidziano około 3 mln zł.

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe
Druga gminna spółka, która obsługuje miejską kotłownię oraz rozwija sieć cieplną w mieście, również zaplanowała działania inwestycyjne w 2018 roku. Jeśli chodzi o źródła ciepła, to opracowywana jest koncepcja wykonania kogeneracji na gazie o mocy 1,5 MW ciepła. Spółka poszukuje dodatkowych źródeł sfinansowania i wykonania inwestycji, której koszt szacuje się na 5 mln zł.
Opracowywane są też obecnie przez biuro projektowe projekty przyłącza do dwóch obiektów:
– projektowanego centrum handlowego przy ul. Mleczarskiej,
– osiedla mieszkaniowego, które ma być budowane przy ul. Mleczarskiej, z przedłużeniem do istniejących budynków przy ul. Puławskiej.
Koszt obu inwestycji, które mają być zrealizowane już w tym roku, wynosi około 2 mln zł.