Tabliczka wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

21 listopada 2021 roku w godz. 8.00-18.00 odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Józefosław. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11.

Kandydatami na stanowisko Sołtysa:
1. DĄBEK Jan Adam
2. KRZYSZKOWSKA-SUT Katarzyna

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
1. DĄBEK Sylwia Ewa
2. DŁUŻNIEWSKI Maciej
3. DROGOWSKA Felicja
4. JELAK Anna
5. KLOC Marek Stanisław
6. LENARD Elżbieta Katarzyna
7. MAICKI Artur
8. MALINOWSKI Tomasz
9. MATUSIAK Monika
10. NIEMCZYK-PROŃ Agnieszka
11. OŚKO Ilona
12. PERLIŃSKA Alicja
13. PETRYKOWSKI Marcin
14. SZWEDZIŃSKA-SIKORSKA Maja
15. WOJCIECHOWSKI Paweł

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności Treść czynności
29.10.2021 r.
do godz. 16.00
Zgłaszanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
29.10.2021 r.
do godz. 16.00
Zgłaszanie kandydatów do składu sołeckiej komisji wyborczej do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
05.11.2021 r. Rozplakatowanie obwieszczeń o kandydatach na sołtysa i na członków rady sołeckiej
05.11.2021 r. Powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno sołeckiej komisji wyborczej
12.11.2021 r. Zarządzenie druku kart do głosowania
19.11.2021 r. Sporządzenie spisu wyborców
21.11.2021 r. Przekazanie kart do głosowania i innych materiałów sołeckiej komisji wyborczej
21.11.2021 r.
od godz. 8.00 do 18.00
Głosowanie

UWAGA!
Zarządzeniem nr ADK.0050.86.2021 z dnia 12.10.2021r. zmienione zostały druki zgłoszenia kandydata na sołtysa oraz zgłoszenia listy kandydatów na członków rady sołeckiej. Zgodnie z § 2 ww. zarządzenia zgłoszenia kandydatów sporządzone na “starych” drukach będą uznane za dokonane prawidłowo.

Dokumenty do pobrania:
zarządzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Józefosławia (.doc, 36 KB)
zał. 1 Kalendarz wyborczy (.doc, 40 KB)
⇒ zał. 2 Zgłoszenie kandydata na sołtysa – aktualny wzór (.doc, 40 KB)
zał. 3 Wykaz osób popierających kandydata na sołtysa (.doc, 42 KB)
⇒ zał. 4 Zgłoszenie listy kandydatów na członków rady sołeckiej – aktualny wzór (.doc, 51 KB)
zał. 5 Wykaz osób popierających listę kandydatów na członków rady sołeckiej (.doc, 50 KB)
zał. 6 Zgłoszenie kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej (.doc, 32 KB)
zał. 7 Pełnomocnictwo dla męża zaufania (.doc, 36 KB)
zał. 8 Protokół wyników głosowania na Sołtysa (.doc, 76 KB)
zał. 9 Protokół wyników głosowania na Radę Sołecką (.doc, 96 KB)
zarządzenie pieczęć komisji wyborczej (.docx, 15 KB)
zarządzenie w sprawie określenia wzorów kart do głosowania (.docx, 39 KB)
zarządzenie w sprawie wynagrodzenia dla członka skw (.docx, 16 KB)
zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr ADK.0050.76.2021 (zmiana druku na zgłoszenie kandydata na sołtysa i druku zgłoszenia listy kandydatów do rady sołeckiej) (.docx, 37 KB)
obwieszczenie o kandydatach do rady sołeckiej (.docx, 16 KB)
obwieszczenie o kandydatach na sołtysa (.docx, 15 KB)
zarządzenie w sprawie powołania sołeckiej komisji wyborczej (.docx, 16 KB)
zarządzenie w sprawie zmian w składzie Sołeckiej Komisji Wyborczej w Józefosławiu (.docx, 15 KB)
zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia ADK.0050.77.2021 w sprawie określenia wzorów kart do głosowania (.docx, 37 KB)
skład Sołeckiej Komisji Wyborczej w Józefosławiu (.docx, 15 KB)
zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr ADK.0050.76.2021 – zmiana druku protokołu wyników głosowania na Radę Sołecką Józefosławia (.docx, 105 KB)

Powiązane tematycznie: nowa sołtys Józefosławia.