Tabliczka wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

21 listopada 2021 roku w godz. 8.00-18.00 odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Józefosław. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności Treść czynności
29.10.2021 r.
do godz. 16.00
Zgłaszanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
29.10.2021 r.
do godz. 16.00
Zgłaszanie kandydatów do składu sołeckiej komisji wyborczej do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
05.11.2021 r. Rozplakatowanie obwieszczeń o kandydatach na sołtysa i na członków rady sołeckiej
05.11.2021 r. Powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno sołeckiej komisji wyborczej
12.11.2021 r. Zarządzenie druku kart do głosowania
19.11.2021 r. Sporządzenie spisu wyborców
21.11.2021 r. Przekazanie kart do głosowania i innych materiałów sołeckiej komisji wyborczej
21.11.2021 r.
od godz. 8.00 do 18.00
Głosowanie

UWAGA!
Zarządzeniem nr ADK.0050.86.2021 z dnia 12.10.2021r. zmienione zostały druki zgłoszenia kandydata na sołtysa oraz zgłoszenia listy kandydatów na członków rady sołeckiej. Zgodnie z § 2 ww. zarządzenia zgłoszenia kandydatów sporządzone na “starych” drukach będą uznane za dokonane prawidłowo.

Dokumenty do pobrania:
zarządzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Józefosławia (.doc, 36 KB)
zał. 1 Kalendarz wyborczy (.doc, 40 KB)
⇒ zał. 2 Zgłoszenie kandydata na sołtysa – aktualny wzór (.doc, 40 KB)
zał. 3 Wykaz osób popierających kandydata na sołtysa (.doc, 42 KB)
⇒ zał. 4 Zgłoszenie listy kandydatów na członków rady sołeckiej – aktualny wzór (.doc, 51 KB)
zał. 5 Wykaz osób popierających listę kandydatów na członków rady sołeckiej (.doc, 50 KB)
zał. 6 Zgłoszenie kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej (.doc, 32 KB)
zał. 7 Pełnomocnictwo dla męża zaufania (.doc, 36 KB)
zał. 8 Protokół wyników głosowania na Sołtysa (.doc, 76 KB)
zał. 9 Protokół wyników głosowania na Radę Sołecką (.doc, 96 KB)
zarządzenie pieczęć komisji wyborczej (.docx, 15 KB)
zarządzenie w sprawie określenia wzorów kart do głosowania (.docx, 39 KB)
zarządzenie w sprawie wynagrodzenia dla członka skw (.docx, 16 KB)
zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr ADK.0050.76.2021 (zmiana druku na zgłoszenie kandydata na sołtysa i druku zgłoszenia listy kandydatów do rady sołeckiej) (.docx, 37 KB)