Pierwszy Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei w Piasecznie

608

W weekend 16-17 października br. odbędzie się w Piasecznie pierwszy w historii Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei. Podczas paneli dyskusyjnych, sesji warsztatowych i wizyt studyjnych aktywiści kolejowi wymienią się doświadczeniami z działań na rzecz transportu szynowego. A wspólne warsztaty i spotkania pozwolą wymienić się wiedzą jak skutecznie współpracować z samorządami oraz spółkami kolejowymi.

Liczne przykłady z całej Polski wskazują, że dzięki inicjatywom podejmowanym przez lokalnych aktywistów, transport szynowy może zmieniać się na lepsze. Środowiska hobbystów i aktywistów są rozrzucone po całej Polsce i czasem trudno im się przebić. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, trzy działające na Mazowszu organizacje kolejowe – tj. Fundacja ProKolej, Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej oraz Klub Miłośników Warszawskiej Kolei Dojazdowej – zdecydowały się zorganizować ogólnopolskie spotkanie, które zintegruje środowisko kolejowe.

– Siłą napędową lokalnych aktywistów jest doskonała znajomość uwarunkowań i problemów kolei w poszczególnych regionach kraju. Ale w wielu przypadkach do uruchomienia realnych zmian potrzebny jest odpowiedni warsztat społeczny – tłumaczy dr Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej, pomysłodawca i współrealizator kongresu. – Dlatego też postanowiliśmy nie tylko zintegrować środowisko, ale również stworzyć platformę do wymiany doświadczeń i pokazać przykłady jak można skutecznie zmienić kolejową rzeczywistość.

– Ogromnie się cieszę, że Pierwszy Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei odbywa się właśnie w Piasecznie – mówi Daniel Putkiewicz, Burmistrz Piaseczna. – My, zarówno samorządowcy, jak i urzędnicy piaseczyńscy, mamy spore doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z tą trudną materią. Na terenie naszej gminy znajdują się trzy linie kolejowe – linia kolejowa nr 8 Warszawa-Radom, towarowa linia siekierkowska i linia kolei wąskotorowej. Udało się nam wyremontować dworzec na stacji Piaseczno, inwestujemy w parkingi Park&Ride, aby mieszkańcy mieli dogodne warunki do korzystania z połączenia kolejowego z Warszawą. Wraz z trzema innymi gminami przejęliśmy też od PKP linię kolei wąskotorowej, której zarządcą jest współorganizator Kongresu – Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej. PKP pracuje też nad koncepcją rozbudowy kolei aglomeracyjnej, która obejmuje swym zasięgiem Piaseczno. To wszystko daje szanse, ale rodzi też wiele wyzwań – chętnie podzielimy się doświadczeniami z tymi, którzy tak jak my, dostrzegają potencjał w kolei.

Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei zaplanowano na weekend 16 i 17 października.

Pierwszego dnia spotkania, w sali Domu Kultury w Piasecznie, odbędą się prelekcje zaproszonych gości z całej Polski – dotyczące zarówno wykluczenia komunikacyjnego, funkcjonowania transportu kolejowego, a nawet tworzenia muzeów. Następnie uczestnicy udadzą się na wizytę studyjną na piaseczyński dworzec kolejowy, gdzie burmistrz Daniel Putkiewicz opowie o remoncie i modernizacji tego budynku.

Drugi dzień Kongresu uczestnicy spędzą na kolei wąskotorowej.

– Zapraszamy na czynną kolej turystyczną, żeby na konkretnym przykładzie pokazać z jakimi wyzwaniami technicznymi i organizacyjnymi mierzą się na co dzień stowarzyszenia kolejowe. Ale również jak duży jest potencjał zabytków kolejowych i jak zainteresować nimi szerszą publiczność – wyjaśnia Piotr Nowicki, gospodarz kongresu i prezes Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej.

Szczegółowy plan wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej: www.kolej365.pl

Partnerem Pierwszego Kongresu Entuzjastów i Sympatyków Kolei jest Samorząd Województwa Mazowieckiego – #MazowszeSercePolski. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Daniela Putkiewicza.

– Szeroka i otwarta formuła spotkania ma sprzyjać wymianie doświadczeń między specjalistami i hobbystami, osobami związanymi z koleją zawodowo i członkami organizacji pozarządowych. Celem pierwszej edycji będzie identyfikacja kluczowych barier i ograniczeń w działalności aktywistów, organizacji pozarządowych i samorządów podejmujących działalność kolejową i okołokolejową, prezentacja regulacji prawnych i doświadczeń we współpracy z administracją i spółkami kolejowymi oraz przygotowanie wspólnych działań mających promować transport kolejowy oraz zabytki kolejnictwa – mówi Michał Duraj z Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej.

Koszt udziału w kongresie to 35 złotych na osobę, co zawiera wyżywienie, nocleg oraz przejazd pociągiem wąskotorowym. Agenda kongresu oraz rejestracja: kolej365.pl/kongres-entuzjastow-kolei.