Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Piaseczno oraz opracowanie aktualizacji programu usuwania w/w wyrobów

202

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Piaseczno oraz opracowanie aktualizacji programu usuwania w/w wyrobów