Wymiana Piaseczyńskich Kart Mieszkańca “bilet metropolitalny”

5508
Nowa Piaseczyńska Karta Mieszkańca Bilet Metropolitalny
nowy wzór karty mieszkańca

Z końcem 2019 roku stracą ważność wszystkie Karty Mieszkańca, na których nie ma napisu: “bilet metropolitalny”. Do końca roku ważne są Piaseczyńskie Karty Mieszkańca wydane według starego wzoru.

We wrześniu zeszłego roku Piaseczno przystąpiło do programu Warszawa+. Do użycia wszedł bilet metropolitalny, a gmina zaczęła robić dopłaty do tych biletów. – Jednym z warunków przystąpienia do tego programu było wycofanie starych wzorów kart. Dlatego musimy wycofać wszystkie karty, na których nie ma napisu “bilet metropolitalny” – wyjaśnia Tomasz Pawlak, kierownik Referatu Innowacji Miejskich. – Ponieważ zmieniamy wzór, musimy też fizycznie wymienić karty. Przy wymianie przedłużymy ich ważność o dwa lata. Później będzie można robić to już on-line, bez konieczności przychodzenia do urzędu i bez konieczności wymiany karty – dodaje.

Nowy wzór kart

Akcja wymiany kart i wycofywania z obiegu starego wzoru to dobry moment, aby zaproponować mieszkańcom całkiem nowy wzór karty, spójny graficznie z nowym logo gminy i tylną częścią karty opatrzoną znakiem ZTM Warszawa. Tak więc wszyscy, którzy przyjdą wymienić swoje stare karty, dostaną już całkiem nowy wzór. Cała procedura wymiany karty jest dokładnie taka sama jak jej uzyskanie i trwa zaledwie kilka minut, a karta drukowana jest od ręki. Przy wymianie karty na nową konieczne jest zwrócenie starej wersji, która zostanie zastrzeżona. Szczegóły można znaleźć na: karta.piaseczno.eu.

Karta Dużej Rodziny

Z końcem września straciły ważność również wydawane standardowo na rok Piaseczyńskie Karty Dużej Rodziny. Przypominamy, że wszystkie Karty Dużej Rodziny powinny być odnawiane co roku. Te wydane w 2018 roku utraciły ważność z dniem 30 września 2019, natomiast te wydane w tym roku stracą ważność 30 września 2020. Karty nie będą wymieniane, dlatego nie ma konieczności ich zwracania. Data ważności zostanie przedłużona jedynie w warstwie elektronicznej.

Aby przedłużyć Kartę Dużej Rodziny, trzeba dostarczyć odpowiedni wniosek do Referatu Innowacji Miejskich mieszczącego się przy ulicy Puławskiej 5. Każdy z rodziców ubiegający się o przedłużenie karty musi wypełnić oświadczenie o władzy rodzicielskiej.

W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia konieczne jest dołączenie oświadczenia o planowanym terminie zakończenia nauki i kserokopii legitymacji szkolnej lub studenckiej. Osoby niezameldowane na stałe w gminie Piaseczno dodatkowo muszą załączyć pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za rok 2018 z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Piaseczno.

W przypadku rozliczania się przez internet dodatkowo należy okazać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Bilet okresowy ZTM

Jeśli na karcie zakodowany jest bilet komunikacji miejskiej na okres dłuższy niż termin ważności karty, to należy zgłosić się do Referatu Innowacji Miejskich z daną kartą. Tam zostanie wydane zaświadczenie o posiadanym numerze karty oraz nowa karta. Z tym kompletem trzeba udać się do punktu obsługi pasażera ZTM, np. na dworzec PKP w Piasecznie, i na tej podstawie przekodować bilet ze starej karty na nową. Można też wyjeździć bilet do końca i dopiero wtedy wymienić kartę.