Ilustracja. Wystawa prac konkursowych na budynek świetlicy sportowej w Żabieńcu
foto Marcin Borkowski

Gmina Piaseczno we współpracy z Odziałem Warszawskim SARP przeprowadziła konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 26 kwietnia 2021 roku, natomiast do końca maja można oglądać wystawę najlepszych i wyróżnionych prac, która została ustawiona na placu Piłsudskiego w Piasecznie.

Wystawa prac konkursowych na budynek świetlicy sportowej w Żabieńcu
foto Marcin Borkowski

I miejsce w konkursie zajął zespół z M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp. k. z Katowic. Praca została nagrodzona za udaną próbę stworzenia ogólnodostępnej, atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców Żabieńca i użytkowników klubu sportowego. Za klarowne dyspozycje urbanistyczno-przestrzenne pozwalające w naturalny i bezkolizyjny sposób użytkować obszary o różnej funkcji i przeznaczeniu. Sąd Konkursowy docenił oszczędny i właściwy dobór środków wyrazu architektonicznego, harmonijną i funkcjonalną bryłę dobrze wpisującą się w charakter otoczenia, czytelność i estetykę rozwiązań wnętrz obiektu. Pracę charakteryzują wysokie walory eksploatacyjno-ekonomiczne przyjętych rozwiązań; prosta i niedroga konstrukcja obiektu, ekonomika komunikacji wewnętrznej, rozsądne założenia powierzchniowe i budowa z łatwo dostępnych i prostych materiałów. Autorzy dużą wagę przyłożyli do rozwiązań proekologicznych stosując nowoczesne wysokoefektywne rozwiązania instalacyjne w budynku a na zagospodarowanym terenie dużą bioróżnorodność zieleni, łąki kwietne, nieutwardzone nawierzchnie naturalne czy podziemne zbiorniki retencyjne na wody opadowe.

Więcej informacji na temat nagrodzonych i wyróżnionych prac, można znaleźć na internetowej stronie konkursowej: konkurs-zabieniec.sarp.warszawa.pl

Powiązane tematycznie:
Dyskusja pokonkursowa o koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu.