Ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na budynek świetlicy sportowej w Żabieńcu

2240

Gmina Piaseczno we współpracy z Odziałem Warszawskim SARP przeprowadziła konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się online 26 kwietnia 2021 roku o godz. 14.00 na stronie: www.youtube.com

Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Wystawa prac konkursowych na placu Piłsudskiego w Piasecznie.

Dyskusja pokonkursowa o koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu.

Więcej informacji o konkursie na stronie: konkurs-zabieniec.sarp.warszawa.pl