Punkt pobrań Drive Thru w Szpitalu św. Anny w Piasecznie, foto: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Punkt pobrań Drive Thru w Szpitalu św. Anny w Piasecznie, foto: Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Informujemy, że Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ podjął decyzję o zakończeniu działalności punktu pobrań Drive Thru w Szpitalu św. Anny w Piasecznie z dniem 23 maja 2021 r. W związku z powyższym od 24 maja zostanie on wykreślony z “Wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19“.

Ma to związek ze znacznym spadkiem zachorowań i bardzo małą ilością pobieranych wymazów w ostatnich dniach.

Szpital św. Anny w Piasecznie
EMC Piaseczno sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 39, Piaseczno


Dodatkowa informacja:
Na terenie powiatu piaseczyńskiego aktualnie funkcjonują dwa punkty pobrań w celu przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Są to:
1. Centrum Medyczne Corten Medic ul. Chyliczkowska 14, Piaseczno, tel. 226 020 997,
2. SPZOZ Tarczyn ul. Warszawska 42, Tarczyn, tel. 575 467 570.

Interaktywna mapa z punktami pobrań: mownfz.maps.arcgis.com