Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kamionka

1037

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno zwołuje zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kamionka. Zebranie odbędzie się 28 czerwca 2021 roku o godz. 19.00 (I termin) oraz o godz. 19.15 (II termin). Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3, Piaseczno ul. Główna 50 wejście C (sala gimnastyczna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Ustalenie ilości członków Rady Sołeckiej.
  4. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
  5. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
  6. Głosowanie – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  7. Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania.
  8. Wolne wnioski, w tym omówienie bieżących spraw sołectwa.
  9. Zamknięcie zebrania.

Na przewodniczącego zebrania wyznaczona została Hanna Kułakowska-Michalak (I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno).

Zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kamionka