Nowe rondo Pod Bateriami w Zalesiu Dolnym
foto Marcin Borkowski

W sobotę 13 sierpnia 2022 r. planowane jest otwarcie dla ruchu nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Redutowej, Granicznej, Pod Bateriami i Polskiego Państwa Podziemnego. Zamknięte zostanie z kolei skrzyżowanie z ulicą Dworską.

Jak informuje starosta Ksawery Gut, w najbliższą sobotę 13 sierpnia 2022 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na przebudowywanej drodze w Zalesiu Dolnym. Gotowe jest już rondo na skrzyżowaniu ulic Redutowej, Granicznej, Pod Bateriami i Polskiego Państwa Podziemnego. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dopiero po otwarciu tego skrzyżowania dla ruchu, Wykonawca zamknie kolejne skrzyżowanie – z ulicą Dworską. Tam również ma powstać rondo. Wykonawca będzie też realizował prace na ulicy Pod Bateriami, która zostanie przebudowana aż do ronda Bitwy Pod Gołkowem.

Zgodnie z deklaracjami starosty Ksawerego Guta we wrześniu możliwy będzie już przejazd autobusów ulicą Pod Bateriami.

 

Tematycznie powiązane: