Autobus linii L przejeżdżający obok Ratusza w Piasecznie
foto: Marcin Borkowski

Od poniedziałku 28 marca 2022 roku rozpoczynają się roboty drogowe w ul. Nadarzyńskiej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Towarowej. Zamknięcie drogi spowoduje, że autobusy linii L-1 i L-3 pojadą na PKP Piaseczno bezpośrednio ul. Dworcową. Czasowym przystankiem dla tych linii stanie się krótki peron PKP Piaseczno 03. Przystankiem przejazdowym w tym okresie dla linii L23, L24, L25 i L39 będzie zatoka PKP Piaseczno 05 w ul. Dworcowej. Przystanek ten, tak jak dotychczas, będzie też przystankiem dla wysiadających dla linii 709.

Od dnia 28.03.2022 r. do odwołania linia L39, zamiast na przystanku PKP PIASECZNO 03, będzie zatrzymywała się na przystanku PKP PIASECZNO 05, który będzie obowiązywał jako stały w kierunku krańca SZPITAL.

Linia L39 będzie kursowała na podstawie zaktualizowanego, specjalnego rozkładu jazdy.

***

W związku z przebudową ulicy Nadarzyńskiej w Piasecznie na odcinku od ulicy Żytniej do ulicy Dworcowej oraz jej zamknięciem dla ruchu kołowego, od dnia 28.03.2022 r. do odwołania wprowadza się następujące zmiany w układzie komunikacyjnym:

L-1
skierowanie na trasę zmienioną:
PL.SZWEDZKI – … – Jana Pawła II – Dworcowa – PKP PIASECZNO 03
Trasa w kierunku krańca PL.SZWEDZKI nie ulega zmianie.

L-3
skierowanie na trasę zmienioną:
JASTRZĘBIEC – … – Jana Pawła II – Dworcowa – PKP PIASECZNO 03
Trasa w kierunku krańca JASTRZĘBIEC nie ulega zmianie.

Linie L23L24 L25 zamiast na przystanku PKP PIASECZNO 03 będą zatrzymywały się na przystanku PKP PIASECZNO 05, który będzie obowiązywał jako stały w kierunku krańców JASNA / KAZIMIERZOWSKA / CHYLICE / RYNEK

Zawiesza się funkcjonowanie przystanku PKP PIASECZNO 07.

Linie L-1L-3L23L24 i L25 będą kursowały na podstawie zaktualizowanych rozkładów jazdy.


Również od poniedziałku Starostwo Powiatowe wznawia inwestycję drogową na ul. Dworskiej w Chylicach. Wymusza to objazdy dla linii L32 i L52. Autobusy te pojadą z Chyliczek prosto, ul. Wschodnią i dalej ul. Pułaskiego do ul. Chylickiej. Tą drogą dojadą do ul Sułkowskiego, dalej ul. Rycerską do ul. Prusa i dalej ul. Długą skierują się na docelowy kraniec w otoczeniu skrzyżowania ul. Długiej z ul. Przesmyckiego w Chylicach.

W związku z przebudową ulicy Dworskiej w miejscowości Chylice w gminie Piaseczno i zamknięciem ulicy dla ruchu kołowego, od dnia 28.03.2022 r. do odwołania wprowadzone zostaną następujące zmiany w układzie komunikacyjnym:

L32
skierowanie na trasę zmienioną wyłącznie w dni powszednie:
w kierunku krańca PAŃSKA:
GROCHOWA – … – Przesmyckiego – Wschodnia – Pułaskiego – Chylicka – Sułkowskiego – Rycerska – Prusa – Chylicka – Długa – PAŃSKA
w kierunku krańca GROCHOWA:
PAŃSKA – Długa – Chylicka – Prusa – Rycerska – Sułkowskiego – Chylicka – Pułaskiego – Wschodnia – Przesmyckiego – … – GROCHOWA

L52
skierowanie na trasę zmienioną wyłącznie w dni powszednie:
w kierunku krańca PAŃSKA:
GROCHOWA – … – Przesmyckiego – Wschodnia – Pułaskiego – Chylicka – Sułkowskiego – Rycerska – Prusa – Chylicka – Długa – PAŃSKA
w kierunku krańca GROCHOWA:
PAŃSKA – Długa – Chylicka – Prusa – Rycerska – Sułkowskiego – Chylicka – Pułaskiego – Wschodnia – Przesmyckiego – … – GROCHOWA

Przystanek PAŃSKA 01 będzie obowiązywał jako dla wysiadających dla linii L32 i L52, a przystanek PAŃSKA 02 jako dla wsiadających.

Przystankami rozgraniczającymi 1 i 2 strefę biletową dla linii L32 i L52 będą ŚNIADECKICH 01 i 02.

Zawiesza się funkcjonowanie przystanków:

  • DWORSKA 01 i 02
  • DŁUGA 03

Uruchamia się funkcjonowanie przystanków:

  • DWORSKA 51 zlokalizowanego na ulicy Wschodniej za skrzyżowaniem z ulicą Dworską, który będzie obowiązywał jako warunkowy dla linii 724L32 i L52 w kierunku krańców GERBERA / GROCHOWA
  • DWORSKA 52 zlokalizowanego na ulicy Wschodniej za skrzyżowaniem z ulicą Dworską, który będzie obowiązywał jako warunkowy dla linii 724L32 i L52 w kierunku krańców KABATY / PAŃSKA

Od dnia 28.03.2022 r. linie L32 i L52 będą kursowały na podstawie specjalnych rozkładów jazdy, a linia 724 według zaktualizowanego rozkładu jazdy.

Szczegółowe komunikaty ZTM Warszawa pochodzą ze strony: www.wtp.waw.pl. Prosimy o uważne zweryfikowanie zmian w rozkładach jazdy wspomnianych autobusów L.

Powiązane tematycznie:
Przebudowa ulicy Nadarzyńskiej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Żytniej