Znakowanie dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych

5980

Gmina Piaseczno przywiązuje dużą wagę do poprawy jakości infrastruktury pieszej i rowerowej. Drogi dla rowerów stale powstają jako elementy budowanej infrastruktury, lub są wyznaczane na istniejących drogach.

Na obszarze metropolii warszawskiej został opracowany schemat połączeń rowerowych, który jest sukcesywnie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W najbliższym czasie gmina poprawi także i odświeży oznakowanie na kilkunastu kilometrach już powstałych dróg dla rowerów poprzez namalowanie znaków poziomych.

Znakowanie dróg
W ramach realizowanej strategii rozwoju sieci rowerowej, za pomocą poziomego oznakowania (P-27 sierżant rowerowy) wytyczono 800 metrową trasę dla rowerów na ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym. Znak P-27 “kierunek i tor ruchu roweru” wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu i określa kierunek jego ruchu.

Wytyczona trasa dla rowerów na ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym, foto: Michał Baran
Wytyczona trasa dla rowerów na ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym, foto: Michał Baran

Po uprzątnięciu pasa drogowego jej przedłużenie będzie kontynuowane. Również ul. Żytnia w Piasecznie doczekała się uzupełnienia pionowego oznakowania C13/16 o poziome oznakowanie P-23 „rower” i P-26 ”pieszy”.

Oznakowany ciąg pieszo-rowerowy na ul. Żytniej, foto: Michał Baran
Oznakowany ciąg pieszo-rowerowy na ul. Żytniej, foto: Michał Baran

W najbliższym czasie planujemy uzupełnić poziome oznakowanie informujące o ciągu pieszo rowerowym przy ulicach: Borowej, Świerkowej, Ogrodowej, Julianowskiej i Wilanowskiej.

Oznakowanie ścieżek oraz ciągów pieszo rowerowych ma ogromny wpływ na prawidłowe korzystanie z tych przestrzeni. Jednak wiele zależy także od użytkowników infrastruktury drogowej. Od pewnego czasu do urzędu trafiają liczne zgłoszenia związane z nieprawidłowym korzystaniem ze ścieżek rowerowych oraz chodników. Niewłaściwe zachowania dotyczą zarówno kierujących samochodami, rowerzystów jak i pieszych uczestników ruchu.

Zgłoś coś! Piaseczno
– Aplikacja Mobile Alert dostępna na stronie Gminy Piaseczno dała nam obraz powtarzających się nieprawidłowości. Niektóre miejsca zgłaszane przez mieszkańców za pomocą aplikacji, takie jak ul. Żytnia, gdzie kierowcy notorycznie łamią przepisy prawa parkując na ścieżce rowerowej, staną się stałym punktem kontroli prowadzonych przez Straż Miejską – zapewnia II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Robert Widz. – Będziemy też poprawiać infrastrukturę tak, aby parkowanie w miejscach niedozwolonych było niemożliwe – dodaje wiceburmistrz.

Darmowa aplikacja Mobile Alert służy do szybkiego i prostego zgłaszania incydentów występujących na terenie gminy Piaseczno. Zgłaszać można nieprawidłowe parkowanie, ubytki w jezdni, awarie oświetlenia ulicznego, a także wiele innych kategorii problemów (piaseczno.eu/jak-dziala-aplikacja-mobile-alert/). – Zachęcamy mieszkańców do korzystania z tego prostego narzędzia komunikacji z pracownikami urzędu – dodaje wiceburmistrz.

Zasady o których wszyscy powinniśmy pamiętać:

Kierujący rowerem zobowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jeżeli więc wzdłuż drogi przebiega droga rowerowa, rowerzysta ma obowiązek z niej korzystać.
Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
Nie wolno parkować na ścieżce rowerowej, nie można też parkować na drodze pieszo-rowerowej.
W strefie zamieszkania obowiązuje całkowity zakaz postoju i zatrzymania z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
– O ile nie ma żadnych znaków mówiących inaczej, na chodniku można parkować tylko wtedy, gdy szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i nie jest mniejsza niż 1,5 m.
Częściowo na chodniku – częściowo na jezdni można parkować jeśli na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju, szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Informacja powiązana tematycznie: miasto dla pieszych i rowerzystów.