Jak działa aplikacja Mobile Alert?

1273
Aplikacja Mobile Alert dostępna jest bezpłatnie na urządzenia mobilne typu smartphone / tablet, wykorzystujące systemy operacyjne Android, iOS oraz Windows
Aplikacja Mobile Alert dostępna jest bezpłatnie na urządzenia mobilne typu smartphone / tablet, wykorzystujące systemy operacyjne Android, iOS oraz Windows

Po uruchomieniu aplikacji, jeśli lokalizacja jest ustalona, smartfon wchodzi w tryb aparatu fotograficznego. Robimy zdjęcie, następnie jeśli zdjęcie na się nie podoba to możemy zrobić zdjęcie jeszcze raz lub zapisujemy zdjęcie. Wtedy przechodzimy do wyboru kategorii. Ekran wyboru kategorii różni się w zależności od systemu operacyjnego smartfonu. Na urządzeniach z systemem operacyjnym IOS (IPhone) i Android (np. Samsung) pojawia się kółko, tak jak na rys. poniżej. Tutaj wybór kategorii odbywa się poprzez przewijanie kółka. Przejście do drugiego zestawu kategorii odbywa się poprzez przewinięcie ekranu w lewo lub w prawo.

Następnie możemy dodać komentarz lub od razu przejść do opcji wysłania zgłoszenia. Dostajemy komunikat, że incydent został zgłoszony. Wysłane zostało zdjęcie, współrzędne, ewentualny komentarz i kategoria incydentu. Numer telefonu nie jest wysyłany.

W zbiorze INTERWENCJE znajdują się następujące kategorie:

Dziura w jezdni | Zły znak drogowy | Zalana ulica | Awaria sygnalizacji | Nielegalne parkowanie |  Nielegalna reklama | Śmieci na ulicy | Śmieci na posesji | Martwe zwierzę | Wandalizm |  Śmieci z komina | Inne – napisz co jest nie tak

Te zgłoszenia będą automatycznie przekierowane do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie. Mamy deklarację, że odpowiednie służby będą reagować na incydenty zgłoszone tą drogą. Będziemy na bieżąco sprawdzać, czy zgłoszenia docierają do właściwych osób i reagować, gdy informacja nie będzie docierać tam gdzie trzeba.

Aplikacja będzie działać na obszarze całego powiatu piaseczyńskiego. W przypadku, gdy zgłoszenie będzie dotyczyć innej gminy albo gdy zgłoszenie będzie dotyczyć powiatu, będziemy przesyłać informacje o zgłoszeniach do tych instytucji. Mamy nadzieję, że i w takich przypadkach odpowiednie służby będą reagować na takie zgłoszenia.

W zbiorze ODKORKUJ PIASECZNO zdefiniowaliśmy następujące kategorie incydentów:

Węzeł gordyjski duży | Węzeł gordyjski mały | Korek 5 min. | Korek 10 min. | Korek 15 min. |  Korek >15 min. | Zła sygnalizacja | Zła organizacja ruchu | Zła jakość nawierzchni |  Złe oznakowanie pionowe | Złe oznakowanie poziome | Inne – napisz co jest nie tak

Liczymy na to, że łatwiej będzie wysłać informację bezpośrednio z „miejsca zdarzenia”. Na przykład stoisz w korku 10 min., wyciągnij telefon, uruchom aplikację, zrób zdjęcie (nie jest potrzebne, ale nie można tego kroku pominąć), wybierz kategorię Korek 10 min. i wyślij zgłoszenie. My zbierzemy takie informacje i dzięki współrzędnym będziemy wiedzieli gdzie i jak długo stoi się w korkach na naszych ulicach. Pomoże nam to w identyfikacji i opisie naszych „węzłów gordyjskich” i posłuży jako argument w rozmowach z instytucjami odpowiedzialnymi za daną drogę.