Jak działa aplikacja Mobile Alert?

10621
Mobile Alert

Po uruchomieniu aplikacji, jeśli lokalizacja jest ustalona, smartfon wchodzi w tryb aparatu fotograficznego. Robimy zdjęcie, następnie jeśli zdjęcie na się nie podoba to możemy zrobić zdjęcie jeszcze raz lub zapisujemy zdjęcie. Wtedy przechodzimy do wyboru kategorii. Ekran wyboru kategorii różni się w zależności od systemu operacyjnego smartfonu. Na urządzeniach z systemem operacyjnym IOS (IPhone) i Android (np. Samsung) pojawia się kółko, tak jak na rys. poniżej. Tutaj wybór kategorii odbywa się poprzez przewijanie kółka. Przejście do drugiego zestawu kategorii odbywa się poprzez przewinięcie ekranu w lewo lub w prawo.

Następnie możemy dodać komentarz lub od razu przejść do opcji wysłania zgłoszenia. Dostajemy komunikat, że incydent został zgłoszony. Wysłane zostało zdjęcie, współrzędne, ewentualny komentarz i kategoria incydentu. Numer telefonu nie jest wysyłany.

W zbiorze ZGŁOŚ COŚ! PIASECZNO znajdują się następujące kategorie:

Nieprawidłowe parkowanie | Ubytek w jezdni | Niepoprawne oznakowanie | Awaria oświetlenia ulicznego | Awaria sygnalizacji | Tu robi się kałuża | Niebezpieczna ulica | Przekraczanie prędkości | Nielegalne rajdy | Zniszczona zieleń | Zepsute urządzenie na placu zabaw | Zniszczona ławka | Lubię to! | Posadźmy tu drzewo | Tu jest brzydko! | Tu jest niebezpiecznie | Akty wandalizmu | Niedozwolone spożycie alkoholu | Problem z pociągiem | Problem z autobusem | Zniszczony przystanek autobusowy | Nielegalna reklama | Martwe zwierzę | Dzikie wysypisko | Śmieci na ulicy | Spalanie odpadów | Mam pomysł! | Inne

W zbiorze GOSPODARKA ODPADAMI znajdują się kategorie:

Nie odebrali odpadów w terminie | Nie dostarczyli worków | Uszkodzony pojemnik | Odpady wystawione przed terminem | Wrzucili wszystko do jednego wozu | Dzikie wysypisko | Śmieci na ulicy | Spalanie odpadów | Ktoś zrzuca ścieki | Masz pomysł? | Inne uwagi | Dobra robota!

Więcej informacji o tej kategorii zgłoszeń, można przeczytać w artykule: zgłoszenia o odpadach w Mobile Alert – mieszkańcy widzą więcej.

W zbiorze KRAINA JEZIORKI zdefiniowaliśmy następujące kategorie incydentów:

Uszkodzony znak na wprost | Znak R1 | Uszkodzony znak w prawo | Uszkodzony znak w lewo | To trzeba naprawić | Tu brakuje… | Śmietnisko | Niedozwolone spożywanie alkoholu | Inne

Te zgłoszenia są automatycznie przekierowane do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie. Odpowiednie służby reagują na incydenty zgłoszone tą drogą. Będziemy na bieżąco sprawdzać, czy zgłoszenia docierają do właściwych osób i reagować, gdy informacja nie będzie docierać tam gdzie trzeba. Aplikacja działa na obszarze całej gminy Piaseczno.

Liczymy na to, że łatwiej będzie wysłać informację bezpośrednio z „miejsca zdarzenia”. Na przykład stoisz w korku 10 min., wyciągnij telefon, uruchom aplikację, zrób zdjęcie (nie jest potrzebne, ale nie można tego kroku pominąć), wybierz kategorię Korek 10 min. i wyślij zgłoszenie. My zbierzemy takie informacje i dzięki współrzędnym będziemy wiedzieli gdzie i jak długo stoi się w korkach na naszych ulicach. Pomoże nam to w identyfikacji i opisie naszych „węzłów gordyjskich” i posłuży jako argument w rozmowach z instytucjami odpowiedzialnymi za daną drogę.