Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Mazowiecki w Warszawie, Koło im. por. Antka

6538
Logo Związku Narodowych Sił Zbrojnych
Logo Związku Narodowych Sił Zbrojnych

ul. Szkolna 6
05-500 Piaseczno

Prezes: Władysław Sieradzki tel. 502 845 766; Działalność: podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.