52 LAPTOPY DLA SZKÓŁ

3196

Gmina Piaseczno w ramach projektu “Zdalna Szkoła w Gminie Piaseczno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł na zakup laptopów. W ramach wsparcia zakupiono 52 laptopy wraz z oprogramowaniem. Sprzęt będzie wspierał proces zdalnego kształcenia w gminnych placówkach oświatowych.

Dofinansowanie w 100% pochodzi z konkursu grantowego „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

52 LAPTOPY DLA SZKÓŁ LOGOTYPY