Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych z dofinansowaniem

636

logotypy

5 kwietnia 2023 roku Gmina Piaseczno podpisała umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych w Piasecznie poprzez wyniesienia przejść dla pieszych oraz wybudowanie progów zwalniających” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T; Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach zadania powstaną dwa wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Świętojańskiej w Piasecznie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie im. Józefa Piłsudskiego, jedno zostało już zrealizowane. Powstałe przejścia dla pieszych będą doposażone w 65 szt. progów zwalniających na terenie Gminy Piaseczno. Progi zwalniające zlokalizowane zostaną m. in. na ul. Baczyńskiego, Broniewskiego, Kasprowicza, Reja, Inki, Tetmajera, Derdowskiego, Dunikowskiego, Gałczyńskiego, Hemara, Kajki, Paderewskiego, Kmicica, Kordeckiego, Longinusa, Okrężna, Redutowa, Skrzetuskiego, Zagłoby.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyniesienia przejść dla pieszych oraz wybudowanie progów zwalniających, które wymuszą zmniejszenia prędkości pojazdów. Wypukłość na drogach zmusi kierującego pojazdem do przejazdu przez próg z ograniczoną prędkością, co znacząco przełoży się na bezpieczeństwo w danym miejscu. Powstałe przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające na terenie gminy ograniczą prędkość pojazdów na drogach co zagwarantuje bezpieczeństwo pieszym.

Wartość projektu: 533 687,20 zł
Dofinansowanie: 453 634,12 zł

Realizacja projektu: 20.11.2020 r. – 31.12.2023 r.

Wydatek pn..: “Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych w Piasecznie poprzez wyniesienia przejść dla pieszych oraz wybudowanie progów zwalniających” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.