Chojnowski Park Krajobrazowy kończy 25 lat!

241
25 lat Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
25 lat Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Już 25 lat Chojnowski Park Krajobrazowy chroni lokalną przyrodę.

Utworzony w 1993 roku, Park obejmuje kompleks Lasów Chojnowskich, dolinę rzeki Jeziorki, pradolinę rzeki Wisły. Park leży na terenie pięciu gmin: Piaseczna, Konstancina-Jeziorny, Góry Kalwarii, Tarczyna oraz Prażmowa. Tutejsze tereny zielone są szczególnie ważne ze względu na narastającą presję urbanizacyjną. W Chojnowskim Parku spotkać można wydry, borsuki, zające, puszczyki, zimorodki, dudki, derkacze i perkozy, płazy takie jak traszki grzebieniaste, kumaki nizinne czy grzebiuszki ziemne, dwanaście gatunków
nietoperzy oraz wiele innych zwierząt. W różnorodnych siedliskach leśnych i łąkowych występują m.in. goździk pyszny, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko i orlik pospolity.

Poza ochroną przyrody, Park prowadzi szeroko zakrojoną edukację ekologiczną dla mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży, organizuje liczne konkursy, warsztaty, wycieczki i inne imprezy, a także promuje turystykę przyrodniczą.

Zapraszamy do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego na zajęcia edukacyjne lub po prostu na spacer po leśnych duktach.

Więcej o parku: http://parkiotwock.pl/chojnowski-park-krajobrazowy