Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Złotokłosie

9504
cmentarz w Runowie

Cmentarz ten położony jest w południowej części gminy Piaseczno. Formalnie znajduje się na terenie sołectwa Runów, w lesie runowskim. Jednak wśród mieszkańców utarło się mówić, że położony jest on w Złotokłosie, gdyż przylega do wsi. Zlokalizowany jest przy ulicy Klonowej, vis a vis numeru 3. GPS: N 52.011398, E 20.914299.

Jest to cmentarz z walk, które miały miejsce w październiku 1914 lub sierpniu 1915 roku. Jest to trudne do rozstrzygnięcia, ponieważ cmentarze te były tworzone w latach 1916 – 1918 i były tworzone z pojedynczych, tudzież zbiorowych mogił poległych z frontów zarówno w 1914, jak i 1915 roku. Spoczywają na nim najpewniej w większości żołnierze niemieccy oraz w mniejszej ilości rosyjscy.

Obecnie jest na nim 24 krzyży w stylu galicyjskim i około 140 pochowanych żołnierzy [1]. Jest on sformułowany w trzy rzędy krzyży dwa dłuższe, pomiędzy nimi otwarta aleja oraz trzeci najkrótszy rząd na końcu przejścia. Całość otoczona jest płotem z żerdzi.

Cmentarz został odrestaurowany przez Gminę Piaseczno w 2016 roku.

Cmentarz w Złotokłosie - widok ogólny, foto Piotr Prawucki, 16 X 2016 r.
Cmentarz w Złotokłosie – widok ogólny, foto Piotr Prawucki, 16 X 2016 r.

Opracował Piotr Prawucki na podstawie:
– S. Hofman, Katalog Miejsc Pamięci Narodowej. Karta Ewidencyjna Złotokłos, Piaseczno 2014, dokument elektroniczny, w zbiorach Gminy Piaseczno;
– T. Wojciuk, Piękny jubileusz strażaków z Jazgarzewa, [w:] Kurier Południowy, R. XVI, Nr. 39(644), 21.10.2016 r., wydanie piaseczyńsko-ursynowskie, pod red. K. Staniszek, Piaseczno 2016.

[1] Zob. T. Wojciuk, Piękny jubileusz strażaków z Jazgarzewa, [w:] Kurier Południowy, R. XVI, Nr. 39(644), 21.10.2016 r., wydanie piaseczyńsko-ursynowskie, pod red. K. Staniszek, Piaseczno 2016, s. 16, dostępne również na stornie internetowej: www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=17373, [dostęp 04.01.2018 r.].

Lokalizacja GPS: N 52.011398, E 20.914299