“Co nam dają drzewa” – kampania edukacyjna Alarmu dla Klimatu

617

22 kwietnia 2021 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. To dobra okazja, aby zwrócić uwagę na zanikające połacie lasów i wycinkę drzew w Polsce jak i na całym świecie. Dlaczego tak łatwo pozbywamy się czegoś, co nam służy? Drzewa a w szczególności lasy to naturalne klimatyzatory, filtry gleby, wody i powietrza, strefy buforowe chroniące nas przed zanieczyszczeniami i hałasem. Pomagają nam w walce ze zmianami klimatu pochłaniając dwutlenek węgla. Są domem dla wielu organizmów. Olejki eteryczne wytwarzane przez drzewa wpływają korzystnie na nasze zdrowie.

“Co nam dają drzewa” to hasło nowej kampanii edukacyjnej grupy społecznej Alarm dla Klimatu Piaseczno, odbywającej się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Drzewa są nieodłącznym elementem środowiska, w którym żyjemy i którego częścią jesteśmy. „Nam wciąż obco na tej Ziemi, a dla drzew to ojczyzna”- pisała A. Achmatowa.

Gdybyśmy pozostawili przyrodę w spokoju, nie wycinali lasów, nie uprawiali pól, po pewnym czasie większość powierzchni naszego kraju pokryłaby się różnego typu naturalnymi zbiorowiskami leśnymi. Drzewa to największe rośliny, które najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla.

Ludzie od dawna uważali drzewa za byty święte, składali im cześć, tworzyli święte gaje, intuicyjnie wyczuwali ich moc. Korzystali z nich do budowy domostw, żywili się ich owocami, stosowali jako zioła przywracające zdrowie.

“Drzewo mi przeszkadza”

👉 Obecne społeczeństwa konsumpcyjne oddaliły się od natury. Skupiliśmy się na podążaniu za modą i zapewnieniu sobie jak najbardziej wygodnych warunków do życia. Stąd przestrzeń wokół siebie kształtujemy tak, by była jak najłatwiejsza w utrzymaniu, w pełni bezpieczna i oczywiście wpisywała się w dominujące trendy. I tutaj okazuje się, że drzewo przeszkadza nam w realizacji tych celów. Stoi w miejscu, gdzie chcemy poprowadzić drogę lub ścieżkę rowerową, nie pasuje do naszej koncepcji kompozycyjnej, jest krzywe, stare, pochylone, ma nieefektowny pokrój liści, więc nie wpisuje się w obecny kanon piękna i kult młodości, czasem rośnie przy drodze, wówczas z miejsca uznajemy je za niebezpieczne, rośnie przy parkingu i śmieci na stojące tam samochody, rośnie w naszym ogrodzie i zaśmieca swoimi liśćmi świeżo wypielęgnowany trawnik, rośnie w lesie, ale ma jemiołę, kornika lub jest w wieku rębnym. Lista powodów dla których kolejne drzewa i połacie lasu znikają a z naszego krajobrazu okazuje się nie mieć końca.

Masowe wycinanie drzew

W ostatnim czasie da się zauważyć zanikanie naturalnych lasów. Przez cały rok, bez zachowania okresu ochronnego (lęgowego) ptaków, wycinane są całe połacie lasu. Wycinane są stare, dorodne drzewa liściaste i iglaste, nawet w rozmiarach pomnikowych, a także drzewa z dziuplami, w których mieszkają ptaki i np. wiewiórki. Takie działania zdarzają się również w parkach miejskich, przy drogach (stare aleje). W zamian sadzone są w równych szeregach kilkucentymetrowe sadzonki drzew. Powierzchnia z młodymi nasadzeniami w oficjalnych dokumentach podawana jest jako powierzchnia lasu, choć nie spełnia jego funkcji przyrodniczych.

Drzewa to sprzymierzeńcy w walce ze zmianami klimatu!

👉 A tymczasem drzewa to nasi sprzymierzeńcy w walce ze zmianami klimatu i powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby zachować jak najwięcej starych, dojrzałych drzew w zurbanizowanym krajobrazie i jak najwięcej lasów bliskich lasom naturalnym z licznym starodrzewiem. Na szczęście jest wiele organizacji, inicjatyw społecznych, które od lat promują postawę szacunku do przyrody :❗️
🌳 21 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów, w tym roku pierwszy raz w historii blisko 100 inicjatyw z całej Polski połączyło siły i zorganizowało wydarzenie pod hasłem #WspólnyLas, o czym więcej tutaj wspolnylas.pl www.facebook.com/wspolnylas2021
🌳 Klub Gaja stworzył cały program edukacyjny pod nazwą „Święto Drzewa”
www.klubgaja.pl/swieto-drzewa
🌳 Na świecie i w Polsce organizowane są konkursy na drzewo roku. W tym roku 5. miejsce w konkursie na europejskie drzewo roku zdobyła 150-170 l. Lipa drobnolistna św. Jana Nepomucena rosnąca w woj. podkarpackim (Dulcza Wielka)
www.drzeworoku.pl
www.treeoftheyear.org
🌳 Fundacja FOTA4Climate zaproponowała moratorium na wycinanie i niszczenie drzew na terenach zurbanizowanych, pod którym podpisało się wiele inicjatyw, w tym Alarm dla Klimatu moratoriumdladrzew.pl
🌳 Inicjatywa Lasy i Obywatele stworzyła przystępną mapę wycinek w lasach państwowych na terenie całej Polski lasyiobywatele.pl
🌳 Fundacja Las Naturalny walczy o ochronę lasów i wspiera lokalne inicjatywy edukując je w tej materii www.fundacjalasnaturalny.pl
🌳 Liczne organizacje sadzą drzewa tj. Las na Zawsze www.lasnazawsze.org.pl
🌳 Lokalne inicjatywy zapraszają do akcji sadzenia drzew, 24 kwietnia 2021 grupa Zalesiacze.pl sadzi drzewa w Piasecznie, więcej tutaj www.facebook.com/Zalesiaczepl-1646558088721364/
🌳 10 października w Polsce odbywa się Dzień Drzewa, z tej okazji organizacje ekologiczne, szkoły, nadleśnictwa zapraszają do wspólnego sadzenia drzew.

👉Wydaje się, że w ostatnim czasie zaczynamy na nowo dostrzegać ogromną rolę drzew w przyrodzie i oby ta tendencja pozostała. W ramach naszej kampanii edukacyjnej stworzyliśmy ulotkę o roli drzew właśnie, 🌳CO NAM DAJĄ DRZEWA?🌳 Zachęcamy do jej udostępniania!

Co każdy z nas może zrobić już dziś?

🌳 Sadzić drzewa, które mają jak największą “wartość dodaną” do środowiska. Najlepiej nasze drzewa rodzime właściwe danemu siedlisku np. na terenach podmokłych olsze i wierzby, w następnej kolejności drzewa zadomowione. Unikajmy gatunków obcych, a zwłaszcza inwazyjnych (czeremcha amerykańska, dąb czerwony).

🌳 Interweniować. Widzisz nielegalną wycinkę? Poinformuj straż miejską, policję, a także odpowiedni organ wydający zezwolenia, najlepiej pismem za potwierdzeniem odbioru. Możesz równocześnie zapytać na piśmie, czy odpowiednie zezwolenie zostało wydane (art. 8 oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 14 ustawy – informacja powinna zostać udostępniona w terminie maksymalnie 14 dni). Widzisz jakąkolwiek wycinkę twoim zdaniem cennych drzew, reaguj, dowiedz się w trybie udostępniania informacji o środowisku (j.w), kto złożył wniosek o wycinkę , kto wydał decyzję, czy sprawdzono obecność gatunków chronionych co należy zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), sam nie masz czasu, poszukaj w swojej okolicy organizacji, które takimi sprawami się zajmują lub mogą wesprzeć swoją wiedzą, kontaktami. Poniżej lista przykładowych organizacji:

FAP, Federacja Arborystów Polskich, tu znajdziesz specjalistów od pielęgnacji drzew, fachową wiedzę i pomoc przy interwencjach ,
www.fap-arbor.pl

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew
polskiedrzewa.pl

Zieleń Wrocławska
www.facebook.com/groups/1628358200533778/

Bydgoszcz, Stowarzyszenie Modrzew
www.modrzew.org.pl

Kwidzyń, Eko- Inicjatywa
www.facebook.com/ekoinicjatywa

Wrocław, Fundacja eko – rozwoju
fer.org.pl/projekty/chronimy-drzewa-z-ludzmi-i-dla-ludzi/

Piaseczno, Alarm dla Klimatu
www.facebook.com/Alarm-dla-Klimatu-102873891495679/

Warszawa, Drzewa mają głos
www.facebook.com/DrzewaMajaGlos/

Złożyć wniosek o nadanie danemu drzewu statusu pomnika przyrody, wniosek taki składa się do urzędu gminy, na terenie której dane drzewo rośnie, więcej tutaj swietodrzewa.pl

Autorką grafiki jest Ela Kielczykowska