Działania Gminy Piaseczno związane z COVID-19 i stanem epidemii

1346

Prezentujemy najnowsze podsumowanie działań Gminy Piaseczno w związku ze stanem epidemii.

Statystyki MGOPS Piaseczno:

Wsparcie MGOPS: stan kwarantanny na dzień 16 maja to 25 osób, z czego 5 osób jest w izolacji. Do 15 maja udzielono pomocy 95. osobom pozostającym w kwarantannach, na kwotę 7115,21 zł w postaci artykułów spożywczych. Wydano dodatkowo żywność pozyskaną z innych instytucji w ilości 288 kg. Dotychczas MGOPS udzielił pomocy mieszkańcom gminy w ramach PO PŻ (bank żywności) – wydano 3008,15 kg żywności. W terminie od 18-22 maja, zostanie wydana kolejna partia żywności – 1948,10 kg.

Maseczki dla Seniorów: dotychczas uszyto i rozdysponowano 450 maseczek (wśród seniorów i klientów MGOPS).

Infolinia dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych – pomoc wolontariuszy w dostarczaniu podstawowych produktów, leków: dotychczas udzielono wsparcia w 118. przypadkach. Zgłoszenia na infolinię najczęściej dokonują sołtysi i sąsiedzi (30 zgłoszeń).

Infolinia/mobilny punkt wsparcia psychologicznego, poradnictwo telefoniczne dla mieszkańców gminy Piaseczno: dotychczas 42. osoby skorzystało z tej formy pomocy.

Maseczki dla grup podwyższonego ryzyka: maseczki dostarczane były osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, osobom przewlekle chorym oraz kobietom w ciąży. W tym celu od 16 do 24 kwietnia została uruchomiona infolinia, gdzie można było zgłaszać się w temacie wsparcia – wolontariusze dostarczali maseczki pod wskazany adres. W wyniku tej akcji wydano 360 szt. maseczek.

Ilości masek dotyczą działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie i są to liczby niezależnie od centralnie prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno akcji, podczas której rozdano mieszkańcom 35 000 masek. W akcję rozdawania zaangażowali się wolontariusze, strażacy, radni, sołtysi oraz pracownicy urzędu. Oprócz tego 5 000 masek zostało przekazanych na potrzeby gminnych przedszkoli i szkół. Urząd wyposażył również w maski i przyłbice urzędników.

Przedszkole, dzieci - grafika zaprojektowana przez vectorpouch / Freepik
Grafika zaprojektowana przez vectorpouch / pl.freepik.com

Przedszkola:

11 maja otworzonych zostało 10 przedszkoli. W pierwszym tygodniu z opieki skorzystało 70. dzieci, natomiast w drugim tygodniu 97. dzieci. Nie zostały otwarte oddziały przedszkolne w szkołach. Zabezpieczyliśmy przedszkola oraz pracowników zgodnie z wytycznymi: w dozowniki na płyn dezynfekujący, termometry, maseczki wielokrotnego użytku, maseczki z filtrem, plastikowe fartuchy, przyłbice, rękawiczki, środki dezynfekujące.

20 maja testom serologicznym z krwi, zostali poddani pracownicy i nauczyciele przedszkoli.

29-30 maja zostanie przeprowadzona dezynfekcja przedszkoli (metodą mokrego zamgławiania) oraz będziemy dezynfekować place zabaw.

Została rozesłana do rodziców dzieci przedszkolnych ankieta dotycząca dyżurów przedszkoli w okresie wakacyjnym. Wspominaliśmy również o tym we wpisie: funkcjonowanie przedszkoli od 25 maja oraz dyżury wakacyjne.

zajęcia opiekuńcze

Szkoły:

Od 25 maja będzie prowadzić zajęcia opiekuńcze w szkołach. Po wstępnej ankiecie zgłoszonych zostało 190. dzieci z klas 0-3. Dyrektorzy pracują nad procedurami oraz dokonujemy zakupów środków ochrony osobistej. Więcej informacji znajduje się w informacji: zajęcia opiekuńcze dla klas 0-3 w szkołach od 25 maja.

25 maja o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie online dla rodziców z lekarzem pediatrą. Szczegóły znajdują się na podstronie: koronawirus fakty i mity – fb live z dr Aleksandrą Piotrowską. Udział jest bezpłatny. Zachęcamy do wzięcia udziału w rozmowie.

Odkażanie ławek w centrum Piaseczna przez strażaków
foto: Agata Pośniak

Działania zarządzania kryzysowego:

Kontynuujemy dezynfekcje przystanków, wejść do przychodni, ławeczek w centrum miasta. Rozważamy dezynfekcje przy przedszkolnych oraz sołeckich placach zabaw.

Dokonany został zakup pralki i suszarki dla naszych strażaków. Urządzania zostały zamontowane w OSP Piaseczno. Razem z pralnicą zakupiono zestaw 5 specjalistycznych płynnych środków chemicznych do prania i konserwacji ubrań strażackich: w tym detergent, impregnat, środek do dezynfekcji i neutralizacji kąpieli piorącej, który wystarczy na wypranie w pełnym cyklu około 350 uniformów. Szczegóły: pralka i suszarka na potrzeby Strażaków.

Kupione zostało urządzenie SANIVIR, które wytwarza tzw. „suchą mgłę”, a czynnikiem dezynfekującym jest preparat na bazie nadtlenku wodoru, o stężeniu 7% przenoszony przez cząstki powietrza. Dezynfekcja z wykorzystaniem tego urządzenia, może być skutecznie stosowana np.: w szpitalach i laboratoriach, karetkach pogotowia, szkołach, żłobkach, ośrodkach opieki dla osób starszych, transporcie publicznym, klinikach weterynaryjnych. Więcej informacji: nowoczesny system dezynfekcji.

Gminny ZOZ w Piasecznie wprowadza odpłatne testy na przeciwciała
foto: Hanna Kułakowska-Michalak

Testy:

Do poniedziałku 11 maja zostało wykonanych ponad 800 testów na przeciwciała anty-SARS CoV-2 Ig, IgA oraz IgM. Koszt badania wzrósł do kwoty 85 zł za każdą klasę. Podwyższenie wartości jest spowodowane wzrostem cen za jednorazowe specjalistyczne środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki ochronne o najwyższej klasie, rękawiczki jednorazowe). Koszt badania wykonywanego w naszym laboratorium, w dalszym ciągu jest najniższy w porównaniu z innymi laboratoriami. Więcej informacji: gminny ZOZ w Piasecznie wprowadza odpłatne testy na przeciwciała.

Zachęcamy mieszkańców do śledzenia podstrony: KORONAWIRUS, gdzie umieszczane są informacje o naszych działaniach od początku epidemii.