Dzielnica przemysłowa wczoraj, dziś i jutro. Na grafice schematyczne obecne zagospodarowanie.

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przygotowali kilka modeli przekształcenia cennego, ale zdegradowanego obszaru poprzemysłowego w Piasecznie. O tym, jak dzielnica ta wyglądała i jakie miała znaczenie dla miasta opowie podczas kolejnego spaceru historycznego Stanisław Hofman.

W niedzielę 20 marca 2022 roku Centrum Kultury zaprasza na pierwszy po zimowej przerwie Spacer Historyczny. Stanisław Hofman tym razem opowie o piaseczyńskiej dzielnicy przemysłowej. Druga część spaceru planowana jest 3 kwietnia 2022 r. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia: Przemysłowe Piaseczno – Ulicami Piaseczna Miejski Spacer Historyczny.

Miejski spacer historyczny - plakat

Dziś teren ten został znacząco zdegradowany, a jest bardzo atrakcyjnym inwestycyjnie obszarem miasta. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno pracuje nad wizją jego rozwoju i zaprosił do współpracy przy szukaniu najlepszych rozwiązań studentów Politechniki Warszawskiej. Konkurs, który został zorganizowany na koncepcje urbanistyczne obszarów poprzemysłowych, otrzymał tytuł „Piaseczno — Dzielnica Innowacji”.

Jedna z prac konkursowych, rysunki wyznaczające plan zagospodarowania.Zaprezentowane wizje ukazują jak duży potencjał miejski mają, położone dotąd jakby na uboczu, olbrzymie obszary miasta Piaseczna. Przedstawiają harmonijnie zaplanowaną dzielnicę, w której ukształtowane tereny zieleni publicznej łączą tak potrzebne miastu funkcje jak:
— zabudowa mieszkaniowa,
— usługi publiczne, takie jak: oświata, kultura, sport, rekreacja,
— wysokie technologie, drobne rzemiosło w powiązaniu z ośrodkiem naukowym,
— nieduże tereny techniczne i logistyczne.

Szczegółowe informacje na temat zaprezentowanych w ramach konkursu pomysłów prezentujemy w artykule: Piaseczno Dzielnica Innowacji – koncepcje przekształcenia i rozwoju dzielnicy poprzemysłowej.