Dzień Pracownika Socjalnego

595
Dzień pracownika socjalnego - kartka z życzeniami. Wszystkim pracownikom socjalnym składamy podziękowania za pracę na rzecz drugiego człowieka i serce wkładane w wykonywane obowiązki. Życzymy dalszej wytrwałości, a także, aby niesiona pomoc dostarczała Wam satysfakcji i niosła za sobą uśmiech.
Życzenia dla pracowników socjalnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie oferuje mieszkańcom gminy Piaseczno pomoc w pokonywaniu życiowych trudności oraz liczne usługi z zakresu spraw społecznych. Katalog realizowanych działań jest niezwykle szeroki – począwszy od oferty adresowanej do rodzin, przez działania skierowane do seniorów, programy dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, programy z obszaru profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a skończywszy na aktywizacji zawodowej mieszkańców oraz wsparciu w prowadzeniu własnego biznesu. Kadrę Ośrodka stanowią 93 osoby: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, psychologowie, opiekunowie osób starszych, instruktorzy kulturalno-oświatowi oraz pracownicy administracyjni.

Pracownicy MGOPS w Piasecznie
Pracownicy MGOPS w Piasecznie

Realizowane działania wspierają również wolontariusze, którzy wykonują różne prace na rzecz klientów Ośrodka oraz biorą udział w wolontariacie akcyjnym. Z oferty Ośrodka korzysta rocznie około pięciu tysięcy mieszkańców naszej gminy.

“Wszystkim pracownikom socjalnym składamy podziękowania za pracę na rzecz drugiego człowieka i serce wkładane w wykonywane obowiązki. Życzymy dalszej wytrwałości, a także, aby niesiona pomoc dostarczała Wam satysfakcji i niosła za sobą uśmiech.”

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Daniel Putkiewicz

I Zastępca Burmistrza
Hanna Kułakowska-Michalak