Ilustracja. Obiad na kartę we wszystkich szkołach na terenie gminy Piaseczno
Obiad na kartę we wszystkich szkołach na terenie gminy Piaseczno, foto: Referat Innowacji Miejskich

Po feriach zimowych 2020/2021 we wszystkich szkołach na terenie gminy Piaseczno ruszy system informatyczny do zarządzania, zamawiania oraz rozliczania posiłków.

E-stołówki pojawią się najpierw w kilku wybranych szkołach i przedszkolach a teraz przyszedł czas na pozostałe placówki dotychczas nie objęte systemem. Pilotażowo wytypowane zostały: Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, Przedszkole nr 3 w Piasecznie – tam system ruszył już we wrześniu a jego stosowanie przyniosło gminie wymierne korzyści w postaci uporządkowania sposobu rozliczania obiadów oraz zmniejszenia zaległości w opłatach za posiłki.

Jak to działa?

W ramach nowego systemu każdy rodzic powinien założyć indywidualne konto do zarządzania zamówieniami posiłków dla swoich dzieci. Na tym koncie zostaną odnotowane kwoty wpłat oraz inne informacje niezbędne do prowadzenia rozliczeń. Aby mieć możliwość zamówienia posiłków, rodzice najpierw dokonają wpłaty (zasilą swoje indywidualne konto), a następnie składają zamówienie w ramach dostępnych środków. Rezygnacji z już zamówionych posiłków można dokonać logując się do konta lub używając wygodnej aplikacji mobilnej. W takim przypadku nastąpi automatyczny zwrot należności na konto a niewykorzystane pieniądze umożliwią dokonanie kolejnych zamówień.

Wydawanie posiłków

Weryfikacja zamówionych posiłków odbywać się będzie podczas ich wydawania na stołówce poprzez zbliżenie przez każde dziecko swojej  Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca do elektronicznego czytnika przy ladzie wydawczej. Po odczytaniu karty pracownicy stołówki otrzymają na ekranie monitora stosowny komunikat na podstawie, którego wydadzą odpowiedni posiłek.

System został przystosowany do współpracy z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca, która jest wydawana bezpłatnie mieszkańcom naszej Gminy – o kartę można wnioskować elektronicznie na stronie www.karta.piaseczno.eu lub osobiście przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie. Osobom nieuprawnionym do otrzymania Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca wydane zostaną karty zastępcze umożliwiające korzystanie z posiłków na szkolnych stołówkach (o taką kartę trzeba spytać bezpośrednio w szkole).

Ułatwienia dla rodziców

Nowy system zapewni rodzicom możliwość łatwego i wygodnego zarządzania zamówieniami posiłków dla swoich dzieci. Wszystkie operacje takie jak zamawianie lub odmawianie posiłków, podgląd aktualnego stanu konta i historii opłat, a także dokonywanie wpłat na poczet zamawianych posiłków będą mogły być przeprowadzone o każdej porze z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, np. z komputera lub telefonu.

Informacje dla rodziców:

Aby założyć konto na stołówce szkolnej dla swojego dziecka przejdź na stronę internetową: aplikacja.zamowposilek.pl

W przypadku, gdy mają Państwo dzieci w obu lokalizacjach Szkoły Podstawowej nr 1 (al. Kalin i ul. Świętojańska)  lub Szkoły Podstawowej nr 5 (ul. Szkolna 14) konieczne jest założenie dwóch osobnych kont przy użyciu dwóch różnych adresów e-mail. Wynika to z organizacji tych placówek, ponieważ każda stołówka w gminie ma osobne konto bankowe do wpłat za posiłki.

 

Wyrabianie Karty Mieszkańca

Aby wyrobić Piaseczyńską Kartę Mieszkańca: należy złożyć wniosek do Referatu Innowacji Miejskich.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

  • za pośrednictwem formularzy elektronicznych umieszczonych w zakładce „Logowanie” na stronie www.karta.piaseczno.eu (preferowana forma składania – najkrótszy czas potrzebny na wyrobienie karty)
  • przez wrzucenie dokumentów do wystawionej w tym celu oznaczonej skrzynki (wewnątrz budynku) w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5
  • wnioski o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca oraz Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny można składać drogą elektroniczną także przez ePUAP (szczegóły na www.bip.piaseczno.eu)

Karta wydawana jest bezpłatnie a do jej posiadania uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy Gminy Piaseczno.

Do wniosku trzeba dołączyć:

  • zdjęcie dziecka (w czasie Pandemii nie ma możliwości wykonania zdjęcia dziecku na miejscu)
  • dla osób niezameldowanych na pobyt stały w naszej gminie wymagane jest okazanie pierwszej strony zeznania podatkowego PIT (na którym jako miejsce zamieszkania będzie wskazany adres znajdujący się na terenie gminy Piaseczno) za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym (w przypadku rozliczeń elektronicznych należy okazać również UPO).

ODBIÓR KART:

  • odbiór kart możliwy jest tylko po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty w Referacie Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 (tel. 22 726 80 43, e-mail: karta@piaseczno.eu).
  • Istnieje również możliwość wysyłki kart pocztą – w takim przypadku prosimy o kontakt e-mail karta@piaseczno.eu z wyrażeniem takiej woli.

Filmy instruktażowe

Jak się zarejestrować: youtu.be/mVUF8pUVsQM
Jak płacić i zamawiać posiłki: youtu.be/Igq2-b5Db7w

Informacja powiązana tematycznie:
E-stołówki w gminnych szkołach i przedszkolach – obiad na kartę