Erasmus + zmienia życie, otwiera umysły

1626

Od 2014 roku w piaseczyńskich placówkach oświatowych, realizowane są projekty z programu Erasmus. Łączna wartość wszystkich umów o dofinansowanie podpisanych przez piaseczyńskie szkoły i przedszkola w ramach programu to kwota ponad 1,4 mln zł.

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym, 14 marca 2018 r., odbyła się Konferencja „Realizacja projektów edukacyjnych z funduszy zewnętrznych – dobre praktyki placówek oświatowych w Gminie Piaseczno”.

Jak podkreśliła na wstępie  Dyrektor szkoły Pani Marta Blauth, inspiracją do zorganizowania spotkania była chęć podzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi placówkami oświatowymi w naszej  gminie.  Głównym celem  konferencji zorganizowanej przez szkołę przy współpracy z Gminą Piaseczno, było zachęcenie zarówno przedszkoli jak i szkół do sięgania po środki z funduszy zewnętrznych i realizowania dzięki nim projektów edukacyjnych. Kadra szkoła im. Wspólnej Europy, która zorganizował już kilka projektów dzięki pozyskanym środkom, postanowiła zaprezentować swoje osiągnięcia w ramach programu Erasmus +, oraz omówić z uczestnikami konferencji możliwości uzyskania dofinansowania.

–  Projekty w ramach programu finansowane są w całości ze środków Unii Europejskiej, a szkoły nie ponoszą dodatkowego wkładu własnego. Do tej pory Kadra  pedagogiczna 6  piaseczyńskich szkół oraz 2 przedszkoli otrzymała środki zewnętrzne na realizację własnych projektów – wyjaśnia Wiceburmistrz Hanna Kułakowska- Michalak.

Zestawienie zrealizowanych i nadal trwających projektów zamieszczamy w  tabeli poniżej:

tytuł projektu okres realizacji Szkoła kwota dotacji EURO
Mit dem interaktiven Kulturkoffer durch Europa reisen/”Podróżując przez Europę z interaktywną walizką kultury” 01.09.2014-31.08.2016 Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chylicach 44 730,00 €
“Gimnazjum w Zalesiu Górnym – nowoczesna szkoła XXI wieku” 01.06.2015-31.05.2017 Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym 11 269,00 €
“Mobilność kadry edukacji szkolnej” 31.12.2015-30.12.2017 Zespół Szkół Publicznych im.

T. Zawadzkiego “Zośki” w Piasecznie

46 004,00 €
“Angielski od przedszkolaka, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela” 01.06.2016 – 31.05.2018 Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym 20 008,00 €
”Nowe Perspektywy Ósemki – z angielskim łatwiej” 01.06.2016 – 31.05.2018 Przedszkole nr 8 w Piasecznie 24 021,00 €
“Europa i Polska – tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce” 01.06.2016 – 31.05.2018 Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu 21 466,00 €
“Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym” 01.10.2016-31.03.2018 Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym 17 901,00 €
“Razem możemy więcej” 15.06.2017 – 14.06.2018 Szkoła Podstawowa nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie 28 906,00 €
“Różne pochodzenie – wspólna przyszłość” 01.09.2017 – 31.08.2019 Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie 24 800,00 €
“Becoming social enterpreneurs. Social entrepreneurship to activate the beating of uor schools and our towns” 01.09.2017 – 31.08.2019 Szkoła Podstawowa w Józefosławiu 14 025,00 €
“Arteterapia – łatwość i atrakcyjność poznawania języka angielskiego” 01.09.2017-28.02.2019 Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym 14 465,00 €
“Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku” 01.10.2017-30.09.2019 Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym 29 838,00 €
“Nauczyciel liderem zmian jakości pracy szkoły i tworzenia jej europejskiego wymiaru” 31.12.2017-30.12.2019 Szkoła Podstawowa nr 3 im.

T. Zawadzkiego “Zośki” w Piasecznie

37 217,00 €

erasmus + logo