I Mazowieckie Spotkanie Kół Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

520

W Zalesiu Górnym 25 maja odbyło się I Mazowieckie Spotkanie Kół Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Gospodarzami było Koło ZDR3+ w Piasecznie oraz Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, a współorganizatorem Koło na Targówku.
Celem spotkania była integracja oraz wymiana doświadczeń rodzin wielodzietnych z Mazowsza – zarówno w kontekście rodzicielskim, jak i aktywności społecznej. Zależało nam na wzajemnej inspiracji do działania i nawiązaniu relacji w środowisku rodzin wielodzietnych.

Podczas spotkania przedstawiono:

• Dynamiczny rozwój naszej organizacji oraz najważniejsze projekty (Linia 3Plus, Karta Dużej Rodziny, Aplikacja mobilna KDR),
• Nowe możliwości działania w kołach
• Życie dużych rodzin w mazowieckich gminach; co warto zmienić w edukacji, kulturze, infrastrukturze, komunikacji i innych aspektach,
• Współpracę z samorządami w mazowieckich gminach w kontekście jakości codziennego funkcjonowania dużych rodzin,
• Lokalne karty i programy dla dużych rodzin, ulgi i preferencyjne warunki w opłatach eksploatacyjnych.

W trakcie obrad atrakcje dla dzieci zapewniali fachowcy animacji z Edukacji Przygodowej.

Spotkanie było bardzo udane i posłużyło wymianie doświadczeń pomiędzy kołami mazowieckimi. Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z gminy Piaseczno do współpracy i wymiany doświadczeń.

Zapraszamy też wszystkich, którzy chcą się włączyć w działalność naszego Piaseczyńskiego Koła Dużych Rodzin na walne zebranie, które odbędzie się w budynku starej biblioteki, ul. Wiekowej Sosny 4 w Zalesiu Górnym, w sobotę 8 czerwca o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy

Zuzanna Lipińska i Ewa Wichowska