Informacja o świadczeniach 300+ i 500+

7385
świadczenia dla rodzin logotypy

Od dnia 1 lipca 2018 r.  można składać wnioski  o świadczenia:

  • dobry start (300+)
  • wychowawcze (500+)
  • fundusz alimentacyjny
  • świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy

Wnioski można składać za pośrednictwem:

Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia Bankowości elektronicznej niektórych banków Systemu teleinformatycznego utworzonego przez ZUS
Świadczenie

dobry start (300+)

TAK TAK    NIE
Świadczenie wychowawcze (500+) TAK TAK TAK
Świadczenie

z funduszu alimentacyjnego

TAK NIE NIE
Świadczenia rodzinne TAK NIE    NIE

 

Uwaga! W przypadku korzystania z Portalu Emp@tia, niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Od dnia 01  sierpnia 2018 r. wnioski będzie można składać  drogą tradycyjną (papierową):

– w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5

– w Wydziale Świadczeń Społecznych przy ul. Szkolnej 1.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://empatia.mpips.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Z uwagi na zalecaną ostrożność informuję, iż korespondencja do beneficjentów świadczeń będzie wysyłana z n/w adresów poczty elektronicznej:

 

1       lojewska@piaseczno.eu

2       pszymanska@piaseczno.eu

3       miller@piaseczno.eu

4       kaszubowska@piaseczno.eu

5       lyjak@piaseczno.eu

6       egeman@piaseczno.eu

7       polak@piaseczno.eu

8       sajpel@piaseczno.eu

9       szlapanska@piaseczno.eu

10     jwisniewska@piaseczno.eu

11     skrzypczak@piaseczno.eu

12     peczek@piaseczno.eu

13     wichorowska@piaseczno.eu

14     strzeszewska@piaseczno.eu

15     sliz@piaseczno.eu

16     s.rodzinne@piaseczno.eu

17     mika@piaseczno.eu

18     siedlanowska@piaseczno.eu

19     oklej@piaseczno.eu

20     syryczyk@piaseczno.eu

21     marchlewska@piaseczno.eu

22     pachocka@piaseczno.eu

23     goral@piaseczno.eu

24     siczek@piaseczno.eu

25     fijolek@piaseczno.eu

26     iwanicka@piaseczno.eu

27     janiszewska@piaseczno.eu

28     matulka@piaseczno.eu

29     lipowska@piaseczno.eu

30     kluzek@piaseczno.eu

31     szymanska@piaseczno.eu