IX Jesienny Przegląd Rodzin Muzykujących

739

Stowarzyszenie „Gama” oraz Proboszcz parafii św. Anny w Piasecznie zapraszają rodziny muzykujące oraz wszystkich miłośników muzykowania
na koncert z okazji 15-lecia warsztatów muzycznych i 10-lecia Stowarzyszenia,
a także IX Jesienny Przegląd Rodzin Muzykujących
w dniu 25 listopada 2017 r. o godz.16.30

Pokażcie się szerszemu gronu!

Tegoroczna impreza jest szczególna, ponieważ w tym roku obchodzimy 10 –lecie istnienia Stowarzyszenia Gama oraz 15 – lecie organizowanych przy Parafii św. Anny w Piasecznie – warsztatów muzycznych. Dlatego zapraszamy na uroczysty koncert.
Nasz pomysł może być zrealizowany dzięki gościnności księdza Proboszcza parafii św. Anny w Piasecznie –gospodarza imprezy.

Najważniejsze informacje i regulamin:
1. Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną pod adresem:
emibia@o2.pl.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:607657732 ( w godz.15-21)
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 24 listopada 2017r. do godz.22.
2. Istnieje możliwość udziału w próbie przed festiwalem, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
3. Przegląd odbędzie się w auli niebieskiej w Domu Parafialnym przy parafii św. Anny w Piasecznie w dniu 25 listopada 2017r.
4. Przy doborze repertuaru (2 utwory) prosimy wziąć pod uwagę miejsce przeglądu – nie oznacza to jednak, że repertuar musi nawiązywać do treści religijnych.
5. Prezentacja rodzinna nie może przekraczać 10 min.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występów.
7. Osoby występujące jako „rodzina muzykująca” (co najmniej w duecie) powinny być ze sobą spokrewnione – niekoniecznie musi to być najbliższa rodzina. Zachęcamy do prezentacji wielopokoleniowych.
8. W zgłoszeniu prosimy o krótką charakterystykę zespołu (liczba osób, skład instrumentalny, historia wspólnego muzykowania, osiągnięcia itp.).
9. Prosimy również podać niezbędne informacje techniczne – rodzaj instrumentów, oczekiwania co do nagłośnienia, itp. Utwory mogą być wykonywane a cappella, z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym nagranym na CD.
10. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania prezentacji, a powstały materiał będzie własnością organizatora.
12. Przegląd „Jesienne muzykowanie rodzinne” nie ma charakteru konkursu, wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani pamiątkowym dyplomem i upominkiem.
13.Uwaga! Z okazji jubileuszu naszej organizacji formuła koncertu została rozszerzona – zapraszamy również zespoły niespokrewnione i solistów.
Program imprezy:
15.00-16.30- rejestracja uczestników, próby
16.30 – 16.45 – otwarcie imprezy, powitanie zaproszonych gości,
nauczycieli, absolwentów
16.45- 18.00 prezentacje rodzinne, koncert zaproszonych gości
18.00 – 18.30 wręczenie dyplomów oraz poczęstunek

karta zgłoszenia