Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej w Piasecznie „Chyliczkach” dobrem kultury ojczystej

2489
kaplica - foto. archiwum Jerzego Duszy
kaplica - foto. archiwum Jerzego Duszy

Od 1902 roku w budynku Platerówki w parku miejskim w Piasecznie znajduje się Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, a w jej wnętrzu obraz autorstwa Pawła Szyndlera. Dzięki dwójce mieszkańców Piaseczna, Państwu Grażynie i Michałowi Dębskim, autorom projektu Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej w Piasecznie „Chyliczkach” dobrem kultury ojczystej narodził się pomysł zachowania kaplicy jako chrześcijańsko – historycznego dziedzictwa naszego miasta oraz ojczyzny.

Historia istnienia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wiąże się z wydarzeniem, które miało miejsce w 1898 roku. W szkole zdarzył się wypadek i jednej z uczennic groziła amputacja ręki, wtedy bezhabitowa zakonnica Józefa Chudzyńska złożyła ślubowanie, że jeśli ręka chorej wyzdrowieje to ufunduje obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz jest darem z Jasnej Góry opatrzony podpisem ojca Rejmana ówczesnego przeora Ojców Paulinów. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej nazwano Panią Chyliczkowską – tłumaczy Grażyna Dębska. – Wokół Cudownego Obrazu znajdują się liczne wota ufundowane przez uczennice szkoły w Chyliczkach jak również przez osoby cudownie uzdrowione. W Kaplicy znajdują się relikwie Św. Honorata Koźmińskiego ( założyciela zakonów bezhabitowych), ręcznie haftowane ornaty, lichtarze a także pamiątki po bł. Biskupie Jerzym Matulewiczu, którego w 1987 roku w poczet błogosławionych wyniósł Św. Jan Paweł II. Warto nadmienić, że 15 kwietnia 1895 roku papież Leon XIII ( Joachim Pecci ) na prośbę Cecylii Plater Zyberk ( założycielki szkoły w Chyliczkach) przekazał osobiste błogosławieństwo dla Chyliczek ( akta Watykanu, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie). Na bocznej zewnętrznej ścianie budynku w którym znajduje się Kaplica umieszczona jest figura Józefata Kuncewicza kanonizowanego przez papieża Piusa IX w 1867 roku. – dodaje.

Celem projektu Państwa Dębskich jest finansowe wsparcie oraz pomoc zakonnicom świeckim, Instytutowi Świeckiego Życia Konsekrowanego Służebnic Najświętszego Serca Jezusa – Posłanniczek Maryi, który opiekuje się kaplicą oraz zachowanie sakralnego przeznaczenia kaplicy.

Organizator projektu informuje, że 21 lipca w godzinach od 12.00 do 16.00 w Domu Parafialnym przy Kościele św. Anny w Piasecznie będzie można otrzymać za dobrowolną wpłatę na rzecz Zabytkowej Kaplicy w “Chyliczkach” – Piasecznie kopie grafik
z cyklu ,,Magiczne Piaseczno’’- zabytki Piaseczna z autografem i dedykacją autora Michała Dębskiego. Dostępne będą też kopie innych grafik.

W sprawie wsparcia projektu można kontaktować się z organizatorem pod numerem telefonu: 728-882-327