Koncepcja rewitalizacji budynku dawnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie

2228
Koncepcja rewitalizacji budynku dawnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie

Po wyprowadzce z remizy strażaków z OSP rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłego wykorzystania tego obiektu. Do przedstawienia swoich pomysłów na przebudowę strażnicy, będącej pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gmina zaprosiła studentów z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Na przełomie 2017 i 2018 roku Gmina Piaseczno we współpracy z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie rozpoczęła współpracę przy opracowaniu koncepcji dotyczącej zabytkowego budynku dawnej strażnicy OSP przy ul. Puławskiej, gdzie gmina planowała umieścić m.in. nowoczesną galerię sztuki.

Efektem współpracy z uczelnią było powstanie ośmiu prac projektowych stworzonych na zajęciach z projektowania architektonicznego prowadzonych przez mgr. inż. Piotra Gastmana. Wizualizacje stworzone przez studentów zostały najpierw zaprezentowane radnym podczas posiedzenia Komisji Promocji Rady Miejskiej, a następnie mieszkańcom na wystawie umieszczonej na ścianie budynku dawnej strażnicy.

– Prace studentów były dla nas inspiracją przy wyborze jednego z kilku wariantów koncepcji przebudowy tego budynku, które zostały przygotowane przez firmę projektową – podkreślał w 2018 roku Daniel Putkiewicz, I zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

O wyborze przeznaczenia obiektu zdecydowały wyniki internetowej i facebookowej ankiety wśród mieszkańców. Większość z nich wskazywała, że dawna strażnica poprzebudowie powinna pełnić funkcje związane z kulturą.Zgodnie z zaakceptowaną przez kierownictwo Urzędu koncepcją, budynek dawnej strażnicy OSP przejdzie dużą metamorfozę. – Zależy nam na zachowaniu jego zabytkowego charakteru, ale jednocześnie chcemy stworzyć nowoczesny i funkcjonalny obiekt, który poprawi estetykę przestrzenną centrum miasta – mówił Daniel Putkiewicz.

W niniejszej galerii prac studenckich przedstawiamy wszystkie prace, które dotyczą koncepcji przebudowy oraz rozbudowy budynku dawnego OSP Piaseczno.