Ilustracja. Do 15 lutego 2021 roku można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
Do 15 lutego 2021 roku można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Szanowni Państwo,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji publicznych projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Konsultacje społeczne tego dokumentu, trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR. Każda sugestia jest niezwykle ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Państwa praktyczna wiedza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich  oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu jest możliwe za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: www.gov.pl, na której znajduje się webankieta: www.gov.pl/wprpo2020.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo oraz upowszechniana poprzez media.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno