Wizualizacja bezpieczne drogi dla rowerzystów w centrum Piaseczna

Niebawem rozpoczną się prace przy przebudowie ul. Puławskiej w Piasecznie. Po wakacjach mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych.

Decyzja o sposobie zagospodarowania głównej arterii miasta nie była łatwa. Samorząd szukał rozwiązania, które zaspokoi potrzeby rowerzystów, pieszych, kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność przy ulicach Puławskiej i Kościuszki. W ubiegłym roku Gmina Piaseczno przygotowała dwa warianty zagospodarowania głównej ulicy Piaseczna i poddała je szerokim konsultacjom z radnymi oraz mieszkańcami. Warto pamiętać, że główna ulica handlowa naszego miasta w nowym układzie będzie służyła nam przez następne dekady. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń funkcjonalną i przyjazną mieszkańcom. Mimo najlepszych intencji inicjatorów projektu nie wszystkie interesy dało się pogodzić wykorzystując dostępną przestrzeń pasa drogowego i obowiązujące przepisy.

Kompromisowe rozwiązania

Ostateczny projekt, którego realizacja niebawem się rozpocznie, jest pewnym kompromisem. Przy okazji przebudowy drogi w zakresie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów, samorząd zadbał również o stworzenie funkcjonalnej przestrzeni publicznej, która ma ułatwić mieszkańcom dotarcie do zlokalizowanych przy głównej ulicy sklepów i lokali usługowych oraz zachęcić do spacerów. W zmodernizowanej przestrzeni pojawi się więcej zieleni oraz elementy małej architektury.

– Więcej przestrzeni to również możliwość wykorzystania jej do rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Gmina tworząc atrakcyjną ofertę usług publicznych dodatkowo zachęci naszych mieszkańców do spędzenia wraz z rodziną czasu w centrum miasta – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła kwestia koniecznego w związku z zakresem przebudowy zmniejszenia liczby obecnie dostępnych miejsc parkingowych. Zrekompensujemy to rozszerzeniem strefy płatnego parkowania, której wprowadzenie znakomicie poprawiło dostępność miejsc parkingowych na ulicy Kościuszki. O rozszerzenie strefy wnioskowali sami przedsiębiorcy, prowadzący działalność wzdłuż ulic Puławskiej. Bezpłatne miejsca będą nadal dostępne na ulicach poza strefą płatnego parkowania. Między innymi na ulicach Młynarskiej czy Królewskich Lip.

Przebudowa w wakacje

– Przebudowa rozpocznie się w czerwcu 2021 r. Zależało nam na tym, by większość prac była prowadzona w okresie wakacyjnym, tak by związane z nimi uciążliwości były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców – mówi II Zastępca Burmistrza Robert Widz. Przez większość czasu przejezdność ulicą Puławską będzie utrzymana.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym powstanie pas rowerowy na odcinku od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ulicami Szkolną i Młynarską. Drugi etap jest bardziej skomplikowany i obejmuje szerszy zakres prac. Oprócz wykonania pasa rowerowego na jezdni wykonawca przebuduje też całą wschodnią stronę ulicy. W tym miejscu powstanie szeroki chodnik z wydzieloną ścieżką rowerową. Ruch pieszych i rowerzystów będzie oddzielony pasem zieleni. Przy ul. Puławskiej pojawią się też nowe drzewa, a na spacerowiczów będą czekały estetyczne ławki.

Cała inwestycja ma się zakończyć w sierpniu. Projekt jest elementem budowy nowej infrastruktury rowerowej dla mieszkańców, która powstaje przy wynoszącym 6 mln złotych dofinansowaniu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przebudowa ulicy Puławskiej będzie kosztowała ok. 3 mln zł. O kolejnych etapach prac i związanych z nimi utrudnieniach Gmina będzie informować mieszkańców na bieżąco.

Harmonogram – prace potrwają około 2 miesiące:

I etap – odcinek Okulickiego – Warszawska
7.06. – 21.06.2021 – 2 tygodnie

II etap – odcinek Szkolna – Chyliczkowska (strona zachodnia)
21.06. – 5.07.2021 – 2 tygodnie

III etap – odcinek Szkolna – Chyliczkowska (strona wschodnia)
5.07. – 26.07.2021 – 3 tygodnie

IV etap – całkowite zamknięcie ul. Puławskiej od ul. Szkolnej do Chyliczkowskiej, wraz ze skrzyżowaniem Szkolna – Młynarska – Puławska
26.07. – 16.08.2021 – 3 tygodnie