Bezpieczne drogi dla rowerzystów w centrum Piaseczna – konsultacje do 22 kwietnia 2020

9158

Gmina od dłuższego czasu przygotowuje program pt. “Budowa zintegrowanej sieci rowerowej w gminie Piaseczno”. Całkowita wartość projekt to ponad 12 mln zł, dlatego starała się pozyskać środki zewnętrzne. W ostatnich dniach gmina otrzymała decyzję o dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa w wysokości ponad 6 mln zł. To połowa przewidywanych kosztów. Niestety, aby móc skorzystać z tych środków jesteśmy zmuszeni trzymać się bardzo napiętego harmonogramu i nie możemy czekać z tym projektem na ustabilizowanie się sytuacji w kraju. Dlatego przedstawiamy go teraz Państwu do konsultacji, aby negocjując ostateczne zapisy umów o dofinansowanie zająć się projektowaniem i szukaniem wykonawców.

W pierwotnym kształcie (w 2017 r.) projekt miał być realizowany wspólnie z gminami Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna, a Piaseczno miało wybudować nieco ponad 5 km ścieżek rowerowych (wartość projektu wynosiła ok. 2.5 mln zł). Po wycofaniu się obu sąsiednich gmin, Piaseczno zaproponowało zmianę, która zakłada realizację oznakowanej sieci rowerowej (tablice ZIT) o łącznej długości ponad 24 km na terenie gminy, z czego 19 km to drogi dla rowerów, ścieżki i pasy rowerowe.

Rys. 1. Schemat układu dróg rowerowych na obszarze gminy Piaseczno.
Rys. 1. Schemat układu dróg rowerowych na obszarze gminy Piaseczno.

Nikt nie ma wątpliwości, że bezpieczna sieć rowerowa jest potrzebna. Przeprowadzona w kwietniu 2019 r. analiza komunikacyjna wskazała Piaseczno jako miasto o zasięgu pieszym i rowerowym. Wynika z niej, że długość większości tras rowerowych w mieście wynosi ok. 3-4 km, które można pokonać w około 15-20 minut. Potrzebna jest jednak dobra infrastruktura, która zapewni bezpieczeństwo rowerzystom.

Przykładowy czas przejazdu rowerem wskazany na Google maps Przykładowy czas przejazdu rowerem wskazany na Google maps
Przykładowy czas przejazdu rowerem wskazany na Google maps Przykładowy czas przejazdu rowerem wskazany na Google maps

2. Przykładowy czas przejazdu rowerem wskazany na Google maps (maps.google.pl)

Największym wyzwaniem jest realizacja tras rowerowych w centrum miasta. Dotychczas w samym centrum Piaseczna, tj. na ul. Kościuszki, wybudowana została ścieżka rowerowa od ul. Sienkiewicza do ronda Solidarności i fragment pasa rowerowego na wysokości Skweru Kisiela.

Planowany zakres nowych inwestycji obejmuje trasy dla rowerów w ul. Puławskiej i ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Okulickiego, przez Rynek i skwer Kisiela, do połączenia z wykonaną drogą w ul. Kościuszki przy cmentarzu parafialnym, w południowej części miasta.

Na fragmencie od ulicy Kusocińskiego do ul. Chyliczkowskiej zaproponowano trasę “powrotną” tj. w kierunku Warszawy. Ten odcinek zacznie się przy projektowanej drodze rowerowej w ul. Chyliczkowskiej, a zakończy przy przejściu dla pieszych na ul. Kusocińskiego. Trasa ta, z racji przeciwnego kierunku w stosunku do ruchu samochodów, prowadzona jest w przestrzeni chodnika.

Rys. 2. Planowany układ dróg dla rowerów w centrum Piaseczna Rys. 2. Planowany układ dróg dla rowerów w centrum Piaseczna.

Wydzielenie dróg dla rowerów wiąże się jednak z zajęciem dodatkowej przestrzeni w pasie drogowym. Jest to niestety nieuniknione, bo obwarowane przepisami. To sprawia, że do zmian w centrum miasta podchodzimy kompleksowo – zmiany mają dotyczyć: jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów oraz zieleni miejskiej wraz z elementami małej architektury.

Główne ulice w centrum miasta mają bowiem służyć nie tylko rowerzystom. Na tych ulicach zlokalizowane są sklepy i lokale, w których lokalni przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność. Ich klienci muszą mieć łatwość dotarcia do sklepów, kawiarni czy biur. Otoczenie tych lokali ma przyciągać ludzi, stąd konieczność zadbana o funkcjonalną przestrzeń publiczną, jaką tworzy jezdnia, ścieżka rowerowa, chodnik, zieleń i mała architektura. Więcej przestrzeni to również możliwość wykorzystania jej do rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Gmina tworząc atrakcyjną ofertę usług publicznych dodatkowo zachęci naszych mieszkańców do spędzenia wraz z rodziną czasu w centrum miasta.

Puławska i Kościuszki przyjazna dla wszystkich

Aby sprostać wyzwaniu, przeprowadzono analizę obecnej sytuacji oraz technicznych możliwości usytuowania wszystkich elementów ulicy. Zespół zajmujący się koordynacją projektu tak opisuje czas powstawania projektu:

„Podjęliśmy wiele prób usytuowania drogi rowerowej lub pasa rowerowego w istniejącym układzie ulicy z miejscami postojowymi, chodnikami, istniejącymi drzewami infrastrukturą usytuowaną pod ziemią. Przeanalizowaliśmy wiele wariantów. Z uwagą przyglądaliśmy się zlokalizowanym w parterach usługom, próbując ukształtować chodniki w taki sposób, aby dały się wykorzystać jak najefektywniej. Postanowiliśmy uporządkować szerokość i ilość pasów ruchu dla samochodów na całej długości opracowania. Obserwowaliśmy gdzie mieszkańcy przekraczają ulicę, żeby jak najlepiej usytuować nowe przejścia dla pieszych. Szukaliśmy miejsc, gdzie układ podziemnej infrastruktury pozwoli usytuować nowe drzewa…”.

Należało podjąć decyzje w kluczowych kwestiach:

Jaki jest zakres robót budowlanych? – Czy wymieniamy asfalt? Odpowiedź brzmi: tak, obecny stan nawierzchni nie pozwala na prowadzenie pasa rowerowego. Po remoncie uzyskamy bardzo dobre warunki dla ruchu kołowego, zarówno dla samochodów jak i rowerów. Wymiana nawierzchni będzie pociągała za sobą wymianę krawężników.

A chodniki? A co z przestrzenią dla pieszych? Jeśli samochody i rowery mają mieć zapewnioną równą drogę, to w szczególności powinniśmy zapewnić mieszkańcom warunki dla ruchu pieszego, sprzyjające spacerom i odpoczynkowi wśród zieleni. Chodniki, na których można się swobodnie minąć, gdzie będzie można usiąść na ławce, w cieniu drzewa. Chodniki bez barier architektonicznych, dostępne dla każdego, zarówno dla wózków dziecięcych jak i dla osób z niepełnosprawnościami, wygodne i szerokie.

A co zielenią miejską? Mówimy o zmianach klimatu, o rosnących temperaturach i suszach. Czy możemy wprowadzić drzewa dające cień, zatrzymujące wodę i oczyszczające powietrze? Oczywiście tak!

W przedstawianych wariantach projektu uwzględnione zostały zarówno interesy pieszych, rowerzystów jak i kierowców.

Tylko czy to wszystko zmieści się w naszej ulicy?

Niestety, przestrzeń jaką dysponujemy obejmuje szerokość pomiędzy pierzejami budynków lub w wyznaczonym tzw. pasie drogowym. To ograniczenie spowodowało, że należało zrezygnować z części elementów  istniejącego zagospodarowania. Z czasem głosy dotyczące tego, jak dużo możemy zmienić i z czego zrezygnować podzieliły się i powstały dwa opracowania, które odpowiadają na ten sam temat: potrzebę zaprojektowania trasy rowerowej przez miasto i wynikających z tego zmian w przestrzeni ulicy.

Warianty przebiegu trasy

Warianty wynikają głównie z zastosowanego sposobu parkowania samochodów, co przekłada się zarówno na liczbę dostępnych miejsc parkingowych jak i szerokość ciągów pieszych. Różnica obejmuje w szczególności  zakres ul. Puławskiej. Każdy z wariantów przedstawiono na czterech planszach o tym samym zakresie.

Wariant „A”

Wariant A jest wariantem, w którym większa część przestrzeni ulicy oddana jest dla ruchu pieszego i daje więcej możliwości zorganizowania zieleni miejskiej wraz z towarzyszącą jej małą architekturą, ławkami itp. Chodniki są szerokie, a samochody są zaparkowane w układzie równoległym w stosunku do ulicy tak, że pozostaje jeszcze znaczna cześć na zorganizowanie układu zieleni miejskiej z  miejscami wyposażonymi w układ ławek w zaciszu drzew. Droga dla rowerów zorganizowana jest pomiędzy miejscami parkingowymi a zielenią, co czytelnie wydziela pasy ruchów dla każdego z użytkowników. Wariant A nazywany bywa wariantem równoległym.

Plansza nr A.1

01 PLAN ODCINEK WLOTOWY DO MŁYNARSKIEJ_1_500_BEZ UZBROJENIA I EWIDENCJI

Plansza nr A.2

02 PLAN ODCINEK UL. MŁYNARSKA CHYLICZKOWSKA 1_500_BEZ UZBROJENIA I EWIDENCJI

Plansza nr A.3

03 PLAN CHYLICZKOWSKA - PL. KISIELA_1_500_BEZ UZBROJENIA I EWIDENCJI WARIANT

Plansza nr A.4

04 PLAN PL. KISIELA - BIEDRONKA_1_500_BEZ UZBROJENIA I EWIDENCJI

Wariant „B”

Wariant B, nazywany wariantem skośnym w związku z organizacją miejsc postojowych skośnych głównie w ul. Puławskiej. Różnica w szerokości zatoki parkingowej pomiędzy parkowaniem równoległym (2,5m) a skośnym (5,3m) wnosi 2,8m. Oznacza to, że należało taką szerokość zabrać z innej strefy ruchu lub zieleni. Ostatecznie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Młynarskiej udało się zaprojektować cztery drzewa a wymalowana droga rowerowa biegnie w płaszczyźnie chodnika. Jedyne przestrzenie dla roślin udało się wygospodarować w miejscach nie przeznaczonych pod parkowane pomiędzy ścieżką a jezdnią.

Plansza nr B.1

01 PLAN ODCINEK WLOTOWY DO MŁYNARSKIEJ_1_500_BEZ UZBROJENIA I EWIDENCJI

Plansza nr B.2

02 PLAN ODCINEK UL. MLYNARSKA. CHYLICZKOWSKA. 1_500_BEZ UZBROJENIA I EWIDENCJI

Plansza nr B.3

03 PLAN CHYLICZKOWSKA - PL. KISIELA_1_500_BEZ UZBROJENIA I EWIDENCJI WARIAN 2

Plansza nr B.4

04 PLAN PL. KISIELA - BIEDRONKA_1_500_BEZ UZBROJENIA I EWIDENCJI WARIANT 2

Pozostałe różnice między wariantami

W wariancie B zaprojektowany został pas do skrętu w lewo z ulicy Puławskiej w ul. Chyliczkowską (Plansza nr 2). Kolejna różnica to sposób poprowadzenia pasa ruchu dla samochodów przez Rynek (Plansza nr 3). Obecnie przez rynek przebiegają dwa pasy ruchu. Zwężając w projekcie jezdnię do jednego pasa poprowadziliśmy samochody i pas rowerowy przy krawężniku lewym w Wariancie A, przy prawym w Wariancie B. Każde z rozwiązań niesie za sobą konsekwencję w zakresie miejsc postojowych wzdłuż ul. Kościuszki pomiędzy rynkiem a skwerem Kisiela. Na planszach nr 4 różnica dotyczy ukształtowania pasa zieleni na prawym chodniku (poruszając się zgodnie z ruchem ulicznym), tzn. w wariancie B pozostawione są istniejące drzewa z kratami chroniącymi korzenie, pozostała część chodnika jest utwardzona. Wariant A przewiduje pas szerokości ok. 1m na nasadzenia krzewów, oprócz istniejących drzew.

Wymienione wyżej rozwiązania są możliwe do zastosowania w obydwu Wariantach.

Parkowanie w centrum Piaseczna

Zmiany na ulicach oznaczają zmniejszenie liczby obecnie dostępnych miejsc parkingowych. Zrekompensujemy to rozszerzeniem strefy płatnego parkowania, której wprowadzenie znakomicie poprawiło dostępność miejsc parkingowych na ulicy Kościuszki. O rozszerzenie strefy wnioskują sami przedsiębiorcy, prowadzący działalność wzdłuż ulic Puławskiej i Kościuszki. Strefa miałaby objąć ulice Sierakowskiego, Warszawską i Puławską. Dodatkowo opłatami objęte byłoby parkowanie na parkingach przy ul. Zgody, ul. Nadarzyńskiej pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Sierakowskiego oraz przy ul. Puławskiej 5. Znalezienie wolnych miejsc, nawet przy ich mniejszej liczbie, będzie łatwiejsze niż obecnie.

Decyzję o ostatecznym zasięgu strefy płatnego parkowania podejmie Rada Miejska.

Bezpłatne miejsca będą dalej dostępne na ulicach poza strefą płatnego parkowania. Przykładem są ulice Młynarska i Królewskiej Lipy. Widzimy natomiast konieczność tworzenia dodatkowych bezpłatnych miejsc parkingowych, albo poprzez zmianę organizacji ruchu (np. na ul. Zgody pomiędzy ul. Chyliczkowską a ul. Młynarską), poprzez lepsze zagospodarowanie istniejących przestrzeni (np. parking przy „Poniatówce”) czy organizację nowych parkingów na obrzeżu miasta (np. teren na tzw. „porzeczkach”). To działania, które już rozpoczęliśmy.

Będziemy też analizować możliwość powiększenia parkingu za Sądem poprzez wybudowanie parkingu wielopoziomowego w lekkiej technologii modułowej.

Co dalej?

Główna ulica handlowa naszego miasta w nowym układzie będzie służyła nam przez następne dekady. Mimo najlepszych intencji inicjatorów projektu nie wszystkie interesy dało się pogodzić. Uznano, że podjęcie tej ważnej decyzji nie może zamknąć się w gronie projektantów, urzędników i radnych. Dlatego chcemy włączyć Was – mieszkańców tego miasta, w podjęcie decyzji w jakim kierunku powinny podążać zmiany.

Prosimy o komentarze, maile i uwagi do każdej z przedstawionych propozycji. Może są miejsca, gdzie macie jakieś własne przemyślenia? Może w przygotowanych rysunkach coś wymaga korekty? Może waszym zdaniem w innym miejscu powinny znaleźć się ławki? Do 22 kwietnia 2020 r. czekamy na Wasze sugestie. Ponieważ nie możemy zapewnić bezpośredniego kontaktu z urzędnikami i projektantami, uruchamiamy specjalny numer telefonu (22) 7017 680, pod którym można uzyskać informacje na temat projektu i przekazać swoje uwagi. Będziemy na bieżąco śledzić i komentować artykuł w mediach społecznościowych. Uwagi można również wysłać na adres: konsultacje@piaseczno.eu z hasłem w temacie: Ścieżki rowerowe. W korespondencji mailowej można podać również swój numer telefonu, jeśli chce się przekazać uwagi telefonicznie – pracownicy urzędu oddzwonią na wskazany w mailu telefon.

Liczymy na wskazanie przez Państwa konkretnych miejsc, które wymagają jeszcze uwagi. Czekamy na pomysły poprawiające nasze propozycje. Na podstawie Państwa uwag i komentarzy przygotujemy ostateczny wariant, który będziemy realizować. Prace mają się zacząć jeszcze przed wakacjami.