Mieszkańcy mogą zazielenić ulice

1356
Skwerek przy Młynarskiej w Piasecznie.
foto: Marcin Borkowski

Wygląd ulicy przy której mieszkamy ma istotne znaczenie. Niekiedy mieszkańcy sami chcą zadbać o pobocze drogi czy pas zieleni, do czego zachęcamy. Wydział Utrzymania Terenów Publicznych przygotował broszurę z przydatnymi informacjami na temat przydrożnej zieleni.

Wszystkim nam zależy na tym, by nasze drogi były nie tylko bezpieczne, ale również estetyczne. Pasy zieleni, klomby, donice czy trawniki, nie tylko cieszą oko, ale również służą poprawie jakości powietrza i ułatwiają retencję wód opadowych. Oczywiście pod warunkiem, że są zadbane. Gmina, jako zarządca drogi stara się tworzyć pasy zieleni podczas budowy lub przebudowy dróg, jeśli tylko w pasie drogowym jest wystarczająco dużo miejsca, by je wydzielić. Posadzenie drzew, krzewów, traw czy kwiatów, wymaga jednak również odpowiedniej pielęgnacji. Zadanie to realizują gminne służby lub zatrudnione przez samorząd firmy. O swoje otoczenie mogą również zadbać mieszkańcy. Z czego często korzystają obsadzając wybraną przez siebie roślinnością pasy zieleni wzdłuż ogrodzenia posesji. Warto to robić, jednak trzeba pamiętać o pewnych niezbędnych warunkach jakie muszą być zachowane na drodze publicznej. Zachęcamy do zadbania o sąsiedztwo swoich domów i w specjalnie przygotowanej broszurze podpowiadamy jakie gatunki warto posadzić, jakie warunki techniczne trzeba wziąć pod uwagę oraz jak dbać o posadzone rośliny.

Przygotowane przez Wydział Utrzymania Terenów Publicznych opracowanie ułatwi naszym mieszkańcom zagospodarowanie poboczy. Zieleń na ulicach nie może bowiem stanowić zagrożenia dla uczestników ruchu, ograniczać widoczności czy zawężać światła ulicy. Wymaga to stosowania określonych roślin a także sposobu sadzenia, ponieważ z czasem roślinność się rozrasta. Zachęcamy mieszkańców do dbania o pobocza swoich ulic. Nie tylko poprawia to wygląd okolicy, ale staje się również okazją do nawiązania sąsiedzkiej współpracy. W  razie jakichkolwiek wątpliwości co do wyboru roślin, pracownicy Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych udzielą dodatkowych wyjaśnień. Warto również zgłosić do wydziału fakt zagospodarowania poboczy – wtedy uniknie się wykoszenia posadzonych nasadzeń w ramach bieżącego koszenia poboczy ulic.

Broszura w wersji PDF do pobrania: Broszura – zielone ulice (pdf, 1.18 MB)

Ulotka - zielone ulice