Modernizacja linii kolejowej – odpowiedzi z Ministerstwa i PKP PLK

1953

Poniżej prezentujemy odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP Polskich Linii Kolejowych na pismo Burmistrza Piaseczna z interwencją w kwestii zamknięcia przejazdu w ciągu ul. Jana Pawła II i Orężnej.

Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r.

“Szanowny Panie Burmistrzu,
W nawiązaniu do pisma z 13.12.2016 r. dotyczącego zamykania przejazdów na terenie gminy Piaseczno w trakcie modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Czachówek, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Uprzejmie informuję, że modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Czachówek prowadzona jest przez wykonawcę zewnętrznego na podstawie zamówienia zleconego przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK SA). W związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę inwestycji wymaganego terminu powiadomienia o planowanej przerwie w funkcjonowaniu przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej ul. Jana Pawła II i Orężnej, które miało miejsce w dniu 10.12.2016 r., podjęte zostały kroki przez PKP PLK SA, mające na celu zapobieżenie występowania tego typu sytuacji w przyszłości. Wykonawca prac został zobowiązany do zgłaszania do właściwych zarządców dróg informacji o planowanych zamknięciach przejazdów z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP PLK SA, w dniu 19.12.2016 r. zostało zorganizowane spotkanie, podczas którego przedstawiciele samorządu zostali poinformowani o planowanych działaniach, jakie będą prowadzone w okresie zamknięcia przejazdu. Określono także, iż ponowne otwarcie przejazdu w ciągu ul. Jana Pawła II i Orężnej nastąpi w połowie stycznia 2017 r. Kolejne spotkanie mające na celu omówienie dalszych działań inwestycyjnych zostało zaplanowane na 20.01.2017 r.
Wyrażając zaniepokojenie zaistniałą sytuacją, chcę podkreślić, iż konieczność zamknięcia przejazdu wynika ze względów bezpieczeństwa, które są priorytetowe w trakcie prowadzenia inwestycji. Jednocześnie podkreślam, że zakończenie trwającej modernizacji przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz wpłynie na komfort użytkowania infrastruktury kolejowej i drogowej przez mieszkańców Gminy Piaseczno.

Łącząc wyrazy szacunku

Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa
Izabela Popek”

Pismo PKP PLK S.A. z dnia 2 stycznia 2017 r.

“Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do pisma z dnia 13.12.2016 r. w sprawie zamknięcia przejazdu na terenie gminy Piaseczno w trakcie modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom Biuro Zarządu Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Wyrażamy ubolewanie z powodu niedotrzymania przez wykonawcę inwestycji wymaganego terminu powiadomienia o planowanej przerwie w funkcjonowaniu przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej w ciągu ul. Jana Pawła II i Orężnej – zamknięcie miało miejsce w dniu 10.12.2016 r., a Starostwo Powiatowe w Piasecznie zostało poinformowane o tym fakcie w dniu 08.12.2016 r. Należy jednak zauważyć, że przygotowania i wprowadzona na tę okoliczność czasowa organizacja ruchu została uzgodniona z wymaganymi podmiotami (zarządca drogi, policja i straż pożarna), a wszelkie przedmiotowe uwagi zostały uwzględnione przed jej wprowadzeniem. Zaproponowany został zastępczy ciąg komunikacyjny, przebiegający przez przejazd drogowo-kolejowy w ciągu ul. Słonecznej, aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców Piaseczna.

Przypominamy, że samorząd Miasta i Gminy Piaseczno został poinformowany o planowanych działaniach, jakie będą przeprowadzone w okresie zamknięcia przejazdu w ciągu ul. Jana Pawła II i Orężnej oraz o przewidywanym terminie otwarcia powyższego przejazdu w połowie stycznia 2017 r. Kolejne spotkanie mające na celu omówienie dalszych działań inwestycyjnych zostało zaplanowane na 20.01.2017 r.

Wykonawca prac został zobligowany do zgłoszenia do właściwych zarządców dróg informacji o planowanych zamknięciach przejazdów z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Potwierdzeniem spełnienia powyższego obowiązku jest pismo wykonawcy nr 1623/OKC01/2016 z dnia 19.10.2016 r., skierowane do Starostwa Powiatowego w Piasecznie w zakresie informacji o planowanym zamknięciu od dnia 26.10.2016 r. przejazdów w ciągu dróg powiatowych Żabieniec-Jesówka oraz Jana Pawła II – Orężna (kopia przedmiotowego pisma w załączeniu).

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż konieczność zamknięcia przejazdu wynika ze względów bezpieczeństwa, które są priorytetowe w trakcie prowadzenia inwestycji, a zakończenie trwającej modernizacji przyczyni się do podniesienia jego poziomu oraz wpłynie na komfort użytkowania infrastruktury kolejowej i drogowej.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Biuro Zarządu
Małgorzata Łazarkiewicz”