Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie

2504

Do 12 kwietnia można składać oferty na stanowisko Dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w §1, §3, §6 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie www.bip.piaseczno.eu