Nie przeszkadzaj łabędziom na gnieździe

1683
Gniazdo łabędzi na trzcinowisku w parkowym stawie, foto Łukasz Matyjasiak
Gniazdo łabędzi na trzcinowisku w parkowym stawie, foto Łukasz Matyjasiak

Mieszkańcy odwiedzający park im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie od kilku dni mogą zauważyć, że para łabędzi niemych zbudowała gniazdo i obecnie wysiaduje w nim jaja. Gniazdo zostało zbudowane w okolicach wyspy na stawie od strony pływającego pomostu.

Łabędzie nieme są ptakami chronionymi a obecność gniazda świadczy o tym, że w parku znalazły odpowiednie siedlisko, aby założyć rodzinę. Ptaki te są wizytówką naszego parku a ich powrót po krótkiej przerwie spowodowanej pracami remontowymi na stawie potwierdza, że podjęto słuszną decyzję o pozostawieniu części stawu naturalnym procesom przyrodniczym. Prace remontowe stawu poprzedzone były wydaniem w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno decyzji środowiskowej w której uzgodniono warunki prowadzenia prac, w tym pozostawienie na wyspie i w jej najbliższym otoczeniu naturalnie wykształconego trzcinowiska zapewniającego środowisko życia wielu rzadkim i chronionym gatunkom zwierząt. Ponadto prace remontowe prowadzone były pod nadzorem przyrodniczym. Dzięki temu osiągnięto niełatwą sztukę połączenia potrzeb mieszkańców odwiedzających park i dzikiej przyrody będącej nieodłącznym jego elementem.

Poczekamy z uruchomieniem fontanny

Aby jeszcze skuteczniej zapewnić spokój i bezpieczeństwo wysiadującym ptakom postanowiono poczekać z uruchomieniem fontanny na środku stawu do czasu wyprowadzenia młodych przez łabędzie.

Nie wyprowadzaj psów na pomost

Jednocześnie prosimy mieszkańców odwiedzających park o nieniepokojenie ptaków w trakcie wysiadywania (np. poprzez rzucanie w kierunku gniazda pokarmu lub innych przedmiotów) oraz niewprowadzanie na pomost psów. Łabędzie podczas wysiadywania przyjmują pozycję nieruchomą, nierzadko z głową schowaną pod skrzydłami, co może sugerować osłabienie lub chorobę, a tak naprawdę stanowi przystosowanie w oszczędzaniu energii potrzebnej w trakcie inkubacji jaj. Każda sytuacja powodująca niepokojenie lub spłoszenie ptaków z gniazda może skutkować wyziębieniem jaj i utratą lęgu, dlatego tak ważne jest zapewnienie ptakom spokoju w tym okresie.