Odbyły się konsultacje

346

17 maja w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbyły się konsultacje społeczne dotyczące kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

W spotkaniu wzięli udział: Wojciech Hermeliński – Przewodniczący PKW, Beata Tokaj – Szef Krajowego Biura Wyborczego, Arkadiusz Czapski – Sekretarz UMiG Piaseczno, odpowiadający za przeprowadzenie procesu wyborczego w gminie Piaseczno.
Mieszkańcy naszej gminy mogli zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, rozdawano im karty do głosowania, zachęcano do czytania instrukcji.

Konsultacje mają mieć wpływ na ustalenie ostatecznego wzoru karty do głosowania.