Odśnieżajmy dachy po intensywnych opadach śniegu

737

W związku z utrzymywaniem się obfitych opadów śniegu, dachy budynków (zwłaszcza płaskie lub o małym kącie nachylenia) mogą być narażone na dodatkowe obciążenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na nieruchomości o powierzchni zabudowy 2 000 m2 (hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny) oraz inne obiekty o powierzchni dachu powyżej 1000 m2. Przypominam, że tego typu obiekty winny były być poddane okresowym przeglądom do 30 listopada.

Przypominam również, iż:
– utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie z nich nadmiernych opadów śniegu oraz sopli należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków. Niedopełnienie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania jest zagrożone karami przewidywanymi w art. 91a prawa budowlanego, w tym karą pozbawienia wolności do roku.
– ewentualne przypadki zaniedbań należy zgłaszać do powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Wojewoda Mazowiecki
Jacek Kozłowski