Odzyskanie Niepodległości – piaseczyńskie ślady historii

4920

Film jest krótką lekcją historii przygotowaną z okazji Święta Niepodległości. Pokazuje miejsca w Gminie Piaseczno, które były świadkami wydarzeń z okresu odzyskania niepodległości. Narrację historyczną prowadzi prof. Grzegorz Nowik. Film został uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.

11 listopada to dzień wyjątkowy dla naszego narodu. W tym roku, będziemy go jednak obchodzić bardziej rodzinnie, dlatego zachęcam do odwiedzenia miejsc w naszej gminie, które są świadkami wydarzeń z okresu odzyskania niepodległości – mówi Daniel Putkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Zapraszamy na krótką lekcję historii – prof. Grzegorz Nowik wspaniale wprowadzi Państwa w klimat tamtych dni, opowiadając zarówno o wątkach piaseczyńskich, jak i nakreśli ogólny obraz tamtych historycznych wydarzeń.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Wydarzeniem, które w decydujący sposób przyczyniło się do odzyskania przez Polskę niepodległości był wybuch w 1914 roku I wojny światowej i klęska państw zaborczych w listopadzie 1918 roku.

Piaseczno w tym okresie było areną zmagań wojennych rosyjsko-niemieckich. Miasto było niemalże całkowicie wyludnione, ponieważ większość mieszkańców szukała schronienia w Warszawie. W toku walk znaczne zniszczenia zanotowano w okolicach rynku. Obrócono w gruzy około 20 domów, uszkodzono kościół pw. św. Anny, całkowicie zrujnowano okazały budynek Towarzystwa Opieki nad Dziećmi. Od sierpnia 1915 roku do początków listopada 1918 roku Piaseczno było pod okupacja niemiecką.

Wieści o nieuchronnej klęsce Niemiec docierały do Piaseczna. 10 listopada 1918 roku, na zebraniu ludowym z inicjatywy mieszkańców dokonano zmian w składzie Magistratu i Rady Miejskiej. Usunięto z urzędu burmistrza Ludwika Güntera, a na jego miejsce tymczasowo powołano zasłużonego strażaka Gustawa Hofmana. Dzień później pod wodzą naczelnika Ochotniczej Straży Ogniowej Wacława Kauna doszło do rozbrojenia oddziałów niemieckich stacjonujących w mieście. Strażacy udali się pod budynek komendantury pruskiej (pałacyk Besserówka), gdzie podczas długich negocjacji i rozmów prowadzonych przez Wacława Kauna, bez strat własnych, Niemcy zgodzili się oddać broń. Drugim takim punktem był budynek dawnej ochronki, usytuowany w parku w Chyliczkach, gdzie również stacjonowali żandarmi (budynek wzniesiono w 1899 roku na potrzeby Szkoły Gospodarczej Cecylii Plater-Zyberkówny).

W dniu 12 listopada 1918 roku uzbrojone oddziały Straży Ogniowej, wśród zgromadzonych tłumów mieszkańców odstawili jeńców niemieckich do wagonów na kolejce, następnie odwieźli do Warszawy.

13 listopada 1918 roku na zwołanym posiedzeniu Rady Miejskiej dokonano wyboru nowego burmistrza, którym został Wacław Kaun.

Więcej zdjęć można obejrzeć na fanpage Tradycyjni Centrum Kultury Dom Kultury w Piasecznie: www.facebook.com/TradycyjniCK