Ośrodek Sztuki Lescer

3191
Ośrodek Sztuki Lescer

W 1927 roku Jan Witold Wisłocki rozpoczął budowę domu, który jako pierwszy stanął w miejscu dziś znanym jako Zalesie Górne. Przedwojenna willa przy ul. Pionierów 11/13 przez lata popadła w zapomnienie. Teraz jej wnętrza znów odżyły – to tu powstał Ośrodek Sztuki Lescer, który 30 czerwca 2018 r. rozpoczął działalność (pod pierwotną nazwą Galeria Lescer) cyklem dwóch wystaw z serii “Willa: Reaktywacja”.

Nazwa ośrodka pochodzi od napisu “Lescer” odnalezionego na jednej z cegieł w części parterowej domu. Jest to sygnatura Towarzystwa Przemysłowo-Handlowego Leścer, powstałego w Warszawie w 1932 roku i posiadającego akcje Zakładów Ceramicznych Łubna, w których skład wchodziło pięć cegielni. Już poprzez nazwę chcemy podkreślić przynależność do tego konkretnego miejsca, jakim jest sama przestrzeń wilii i szerzej – Zalesie Górne.

Seria interwencji oraz rezydencji artystycznych wprowadza nowe życie do zapomnianej przestrzeni. Wszystkie działanie odbywają się w odremontowanej części willi Jana Witolda Wisłockiego, na którą składa się dziesięć pomieszczeń, w tym biuro, przestrzeń warsztatowa oraz trzy sale wystawiennicze. Dzięki usytuowaniu w dawnym domu mieszkalnym, galeria nie jest sterylnym białym sześcianem, lecz miejscem, w którym toczy się życie. Przechodząc z jednego pomieszczenia do drugiego można zobaczyć kaflowy piec z początku ubiegłego stulecia, zabytkowe meble i inne przedmioty należące niegdyś do rodziny Wisłockich.

Ośrodek Sztuki Lescer
ul: Pionierów 11/13, 05-540 Zalesie Górne

https://www.facebook.com/GaleriaLescer

www.lescer.org