Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza

414

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza  dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza
Ostrzeżenie 1 stopnia  ważne do 15 lutego 2018 r.